Τράπεζες: Προς νέα αναθεώρηση οι στόχοι του 2024

Διαβάζεται σε 6'
Τράπεζες
Τράπεζες SOOC

Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, οδηγούν τους τραπεζίτες στην αναπροσαρμογή των στόχων για το 2024. Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου και οι λόγοι για την συνέχιση της σταθερά ανοδικής πορείας.

Με τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστιμικών τραπεζών να καταγράφουν αύξηση κατά 33% για πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, στα επιτελεία επικρατεί αισιοδοξία ότι όχι μόνο θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρονιά αλλά πιθανότατα να χρειαστεί να υπάρξει νέα – προς τα πάνω – αναπροσαρμογή τους.

Την ίδια στιγμή στους κόλπους των αναλυτών επικρατεί βεβαιότητα ότι για τρίτη συνεχή χρονιά το εγχώριο πιστωτικό σύστημα θα επιτύχει καθαρή κερδοφορία της τάξης των 3,5 δις. ευρώ, αυξάνοντας ταυτόχρονα και το διαθέσιμο ποσό για την επιβράβευση των μετόχων τους, τόσο με διανομή μετρητών μέσω μερίσματος, όσο και με επαναγορά ιδίων μετοχών.

Οι λόγοι της αισιοδοξίας

Οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι το εγχώριο πιστωτικό σύστημα «πατάει καλά πλέον στα πόδια του» ενώ αρκετοί είναι λόγοι που επιβεβαιώνουν ότι η εικόνα αυτή θα έχει και συνέχεια.

Πρώτος και ουσιαστικότερος λόγος δεν είναι άλλος από την σταθερή και φέτος αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους από τις συστιμικές τράπεζες, καθώς όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η αποκλιμάκωση των βασικών επιτοκίων του Ευρώ από την ΕΚΤ θα συμβεί τελικά με πιο αργούς ρυθμούς, λειτουργώντας υποστηρικτικά στις οικονομικές επιδόσεις. Την ίδια στιγμή, κυρίως από το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, αναμένεται και βελτίωση της εικόνας στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης με αύξηση των χορηγήσεων.

Δεύτερος λόγος είναι η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες καθώς οι ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια τους να αντικαταστήσουν τα έσοδα από τόκους όταν θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ, έχουν βάλει ήδη τις βάσεις για επέκταση των εργασιών τους σε ιδιαίτερα προσοδοφόρες εργασίες όπως η διαχείριση κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα οι διοικήσεις των τραπεζών αναμένουν αύξηση τόσο των αμοιβών από τη διαχείριση επενδύσεων, η οποία θα επιταχύνεται όσο τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών υποχωρούν, όσο και από τις προμήθειες στις νέες δανειοδοτήσεις.

Τρίτος λόγος αισιοδοξίας είναι η συγκράτηση του κόστους σε συνδυασμό με την μείωση των κόκκινων δανείων και κατ’ επέκταση την μείωση των προβλέψεων. Οι συστημικοί όμιλοι πέτυχαν να συγκρατήσουν την άνοδο των λειτουργικών δαπανών τους, ενώ οι προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια, μετά την συρρίκνωση των δεικτών καθυστερήσεων στο 4% κατά μέσο όρο, αναμένεται να σημειώσουν πολυετή χαμηλό το 2024.

Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων

Σε ότι αφορά τώρα στις βασικότερες οικονομικές επιδόσεις των συστιμικών τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2024, αξίζει να επισημανθούν τα εξης:

  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν αθροιστικά στα 1,05 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,5% σε ετήσια βάση και κατά 30,5% σε τριμηνιαία.
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2,12 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, αλλά ενισχυμένα κατά 15,6% σε ετήσια.
  • Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 477 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση τόσο σε τριμηνιαία, όσο και σε ετήσια βάση, της τάξης του 6,5% και 26% αντίστοιχα.
  • Οι λειτουργικές τους δαπάνες έφτασαν τα 833 εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 2,4% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2024 και σχεδόν αμετάβλητο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
  • Οι προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο διαμορφώθηκαν στα 263 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα κατά 12,5% και σε τριμηνιαία βάση κατά 21%

Εθνική Τράπεζα

Καθαρά κέρδη 358 εκατ. ευρώ σημείωσε η Εθνική Τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο του 2024 με τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 17,6%. Αύξησε το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων κατά 1,1 δισ. ευρώ ετησίως και μείωσε τον δείκτη κόκκινων δανείων σε 3,7%.

Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω του 30%, έναντι στόχου για χαμηλότερα του 35% για το 2024. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 21,3%. Η τράπεζα έλαβε πρώτη και την επενδυτική βαθμίδα από τη Morningstar DBRS, ενώ το προς διανομή μέρισμα θα κινηθεί στο 30% των κερδών του 2023.

Eurobank

Καθαρά κέρδη 287 εκατ. ευρώ παρουσίασε για το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Eurobank, με τις διεθνείς δραστηριότητες να συνεισφέρουν το 38% των καθαρών κερδών. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 8 σεντς και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 19,9%. Η τράπεζα μείωσε τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 3%, ενώ είχε οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσε ων κατά 0,4 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε σε 17,2% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 20,2%. Η . τράπεζα θα διανείμει μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή: 30% των κερδών του 2023, με προοπτική διανομής του 40% το 2025 και 50% το 2026. Τις δύο αυτές χρονιές, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Φ. Καραβίας, θα εξεταστεί και η επαναγορά μετοχών.

Alpha Bank

Καθαρά κέρδη της τάξης των 211 εκατ. ευρώ παρουσίασε για το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Alpha Bank με τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 13,5% και τον δείκτη κόστους εσόδων στο 38,4%, χαμηλότερα από τον στόχο του 40% που είχε τεθεί για το 2024. (40%). Για το ίδιο διάστημα ο Δείκτης CETI ανήλθε στο 14,6%, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 0,2 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης NPEs υποχώρησε στο 5,7%.

Για την διανομή μερίσματος της περιόδου 2024 – 2026 θα διατεθούν το 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο θα ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Φέτος, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Β. Ψάλτης η τράπεζα θα διανείμει στους μετόχους122 εκατ., 50% σε μετρητά και 50% με επαναγορά μετοχών.

Τράπεζα Πειραιώς

Τέλος η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε καθαρά κέρδη τριμήνου 233 εκατ. ευρώ και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 193 εκατ. Ο δείκτης κόκκινων δανέιων διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 1,6 δισ. ετησίως. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,4%. Η τράπεζα θα διανείμει μέρισμα το 10% των κερδών του 2023 το ύψος του οποίου υπολογίζεται στα 80 εκατ. ευρώ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλο να έχει δεσμευτεί ότι θα αυξηθεί στο 25% το 2025.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα