Βαλκάνια, ΝΑ Ευρώπη και Τουρκία …τέλος, για τις ελληνικές τράπεζες

Βαλκάνια, ΝΑ Ευρώπη και Τουρκία …τέλος, για τις ελληνικές τράπεζες

Σε πωλήσεις θυγατρικών εντός και εκτός Ελλάδας θα προχωρήσουν άμεσα οι τράπεζες. Μείωση λειτουργικού κόστους με κλείσιμο καταστημάτων και προσωπικού. Μία τράπεζα που έχει λάβει κρατικά κεφάλαια είτε θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί ή να πουληθεί

Με την ολοκλήρωση των ασκήσεων αντοχής (stress test) ξεκινά η συζήτηση για τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών.

Για την ακρίβεια, μετά την ανακοίνωση των κεφαλαιακών αναγκών της κάθε μίας συστημικής τράπεζας, οι διοικήσεις των τεσσάρων πιστωτικών ιδρυμάτων θα ξεκινήσουν την επεξεργασία ενός νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης, επικαιροποιημένου, το οποίο θα αποστείλουν στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επεξεργασία. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πωλήσεις θυγατρικών της τράπεζας στο εξωτερικό και το εσωτερικό, καθώς και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Αντιπροσωπία της ΓΓ Διεύθυνσης Ανταγωνισμού μαζί με τη διοίκηση κάθε τράπεζας, θα συζητήσουν στη συνέχεια το αναθεωρημένο πλάνο αναδιάρθρωσης και εφόσον απαιτείται θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις, ειδάλλως, θα ληφθεί η έγκριση. Εκτιμάται, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και οι τραπεζίτες θα έχουν πάνω στα γραφεία τους τη «βίβλο» που θα ακολουθήσουν για τη συρρίκνωσή τους. Η υλοποίηση αυτής της «βίβλου» κάθε τράπεζας, θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους και η εποπτεία για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων θα είναι ιδιαίτερα στενή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βασικός στόχος της υποχρέωσης των ελληνικών συστημικών τραπεζών για τις πωλήσεις των επενδύσεών τους στο εξωτερικό είναι ο κανονισμός της ΕΕ που διέπει τις εταιρείες και τις τράπεζες που έχουν λάβει κρατική βοήθεια. Σύμφωνα με τον κανονισμό οι εταιρείες και οι τράπεζες που έχουν ενισχυθεί με κρατικά κεφάλαια, θα πρέπει είτε να αναδιαρθρωθούν ή να πουληθούν.

Επίσης, πριν δοθούν στις τράπεζες νέα κρατικά κεφάλαια κατά την ανακεφαλαιοποίησή τους, οι ίδιες θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές «απελευθέρωσης» κεφαλαίων πουλώντας μη στρατηγικές τους επενδύσεις.

Η αναδιάρθρωση προβλέπει συνήθως και μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά και συρρίκνωση του μεγέθους τους έτσι ώστε να διατηρείται ο ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται δε, ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ έχει «λόγο» μόνο σε ότι αφορά τις επενδύσεις μίας εταιρείας ή μίας τράπεζας εντός της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα δε θα μπορούσε να επιβάλει (βάσει κανονισμού) την πώληση της τουρκικής θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, της Finansbank. Θα μπορούσε ωστόσο να κάνει σύσταση στην ΕΤΕ να πουλήσει ένα στοιχείο του ενεργητικού της που δεν εντάσσεται στην ΕΕ (πχ την Finansbank) αλλά που έχει σημαντική αξία προκειμένου να καλύψει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών της αναγκών. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Finansbank θα πουληθεί μετά την ανακοίνωση του «λογαριασμού» από τα stress test.

Έτσι οι τράπεζες θα είναι αναγκασμένες να πουλήσουν τις επενδύσεις τους και θα απωλέσουν κάθε έσοδο που είχαν από αυτές.

Η συρρίκνωσή τους σε αυτήν την περίπτωση, συνεπάγεται και την απόλυτη συγκέντρωση τους στην εσωτερική αγορά, αλλά και μία σειρά επιπτώσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, που έχουν δανειστεί από τις ελληνικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η συρρίκνωση του ισολογισμού, εκτός από πωλήσεις θυγατρικών εντός και εκτός Ελλάδος, για να απελευθερωθούν κεφάλαια, περιλαμβάνει και την πώληση δανείων, ώστε τα δάνεια που θα απομείνουν να είναι λιγότερα από τις καταθέσεις. Έτσι, οι τράπεζες θα έχουν και πάλι ρευστότητα για να είναι ικανές να χρηματοδοτήσουν την ελληνική αγορά, εφόσον δημιουργηθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Όσον αφορά τη μείωση του λειτουργικού κόστους (μείωση καταστημάτων, εργαζόμενων, κλπ) στην Ελλάδα, ενέργειες οι οποίες επίσης θα προβλέπεται στα επικαιροποιημένα σχέδια αναδιάρθρωσης, έχει στόχο την αύξηση της λειτουργικής τους αποτελεσμαντικότητας προκειμένου να μπορέσουν να μειώσουν λειτουργικές ζημίες και εν τέλει να γυρίσουν σε κερδοφορία που θα δημιουργήσει στο μέλλον νέα κεφάλαια και αποθεματικά.

SHARE: