Χωρίς στήριξη του ΤΧΣ η ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank

Χωρίς στήριξη του ΤΧΣ η ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank

Ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank. Καλύφθηκε στο 100% η έκδοση νέων μετοχών. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank, με αποτέλεσμα να αποτελεί την πρώτη τράπεζα που καταφέρνει να ανακεφαλαιοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, καλύφθηκε στο 100% τόσο η έκδοση νέων μετοχών, όσο και η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρονται τα εξής:

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «∆ικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού ∆ανείου ανήλθε σε 100%.

Κατόπιν των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό ∆ελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟ∆ ενέργειες.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα