Υψηλά πρόστιμα σε εταιρείες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε επτά εταιρείες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 67.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε επτά εταιρείες κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε:

-Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην "Εμπορικός Δεσμός" διότι δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις για το διάστημα 30.6.2009-30.9.2011 (πολλαπλές χρήσεις) και διότι δεν δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και τις περιόδους 1/1/2011-31/3/2011 και 1/1/2012-31/6/2012.

- Πρόστιμο 15.000 και 10.000 ευρώ αντιστοίχως στις εταιρείες "Μηχανική" και "Βάλκαν Ακίνητα", διότι δεν δημοσιοποίησαν εντός της νόμιμης προθεσμίας την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2012.

- Πρόστιμο 10.000 ευρώ στην "Εδραση-Ψαλίδας" λόγω μη δημοσιοποίησης, εντός της νόμιμης προθεσμίας, της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011 και της περιόδου που έληξε στις 30.6.2012 αντίστοιχα, καθώς και των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των περιόδων που έληξαν την 31.3.2012 και 30.9.2012.

- Πρόστιμο 9.000 ευρώ στην "ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική" λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των περιόδων που έληξαν την 31.3.2012 και 30.9.2012, καθώς και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2012.

-Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην "Credit Agricole S.A" διότι στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά των μετοχών της Εμπορικής, δεν διενήργησε αγορές μετοχών της Εμπορικής στην τιμή των1,76 ευρώ κατά την 1η Αυγούστου 2011, καθώς δεν είχε δώσει χρηματιστηριακή εντολή αγοράς μετοχών, κατά παράβαση των διατάξεων της απρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3461/2006. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την επιβολή της ως άνω κύρωσης έλαβε υπόψη τη δήλωση του Προτείνοντος να καταβάλλει την διαφορά ανάμεσα στο τίμημα που πούλησαν τις μετοχές τους οι μέτοχοι την 1η Αυγούστου 2011 και το προσφερόμενο τίμημα από την "Credit Agricole SA" κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία, ήτοι 1,76 ευρώ ανά μετοχή, καθώς η ενέργεια αυτή θα είναι προς όφελος των ως άνω μετοχών μειοψηφίας της Εμπορικής..

- Πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία «Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας» λόγω μη δημοσιοποίησης, εντός της νόμιμης προθεσμίας, της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2012.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς :

-Ενέκρινε το περιεχόμενο συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ALPHATRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου".

-Ενέκρινε το περιεχόμενο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας "P&P Water Holdings (Greece) Α.Ε." προς τους μετόχους της εταιρίας "EURODRIP Α.Ε."

- Ενέκρινε το περιεχόμενο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με υποχρεωτική δημόσια πρόταση της "DELPHI LUXEMBOURG HOLDING S.A.R.L." προς τους μετόχους της "S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

-Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας "Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ" ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, καθώς και ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών και της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή,.

-Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας "ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ" ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης καθώς και ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, και της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network