Υπέρβαση εσόδων κατά 1 δισ. το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου

Το Υπουργείο Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών EUROKINISSI

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37.214 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 576 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου.

Υπέρβαση 1 δισ. ευρώ καταγράφουν τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου. Η μεγάλη υπέρβαση προήλθε κυρίως από τους έμμεσους φόρους που κατέγραψαν υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 616 εκατ. ευρώ και λιγότερο από τους άμεσους φόρους που είχαν υπέρβαση 498 εκατ. ευρώ, με το εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων να παρουσιάζει υστέρηση για συγκυριακούς λόγους.

Συγκεκριμένα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων καταγράφει υστέρηση κατά 207 εκατ. ευρώ ή 3,3%, λόγω καθυστερημένης καταβολής από τον ΕΦΚΑ παρακρατούμενων φόρων από συντάξεις,

Αντιστοίχως ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων είχε υστέρηση κατά 209 εκατ. ευρώ ή 10,5%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με αποτέλεσμα άλλες επιχειρήσεις να πληρώνουν από τον Ιούνιο και άλλες από τον Ιούλιο.

ADVERTISING

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37.214 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 576 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου. Η υπέρβαση θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν κατέγραφαν υστέρηση τα έσοδα από το ΠΔΕ κατά 433 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (όπου δεν υπολογίζεται το ΠΔΕ ανήλθαν σε 35.645 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.009 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου).

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 8,2%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 120 εκατ. ευρώ ή 8,8%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 231 εκατ. ευρώ ή 2,4%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 5,7%,

στ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 5,3%,

η) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 44 εκατ. ευρώ ή 14,9%,

θ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 185 εκατ. ευρώ ή 22,8%,

ι) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 42 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

ια) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 52 εκατ. ευρώ ή 21,6%,

ιβ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 213 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

ιγ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 37 εκατ. ευρώ ή 17,4%.

Μειωμένα έναντι του στόχου εκτός από τον φόρο νομικών και φυσικών προσώπων την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

- Φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

- Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 5,7%,

- ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 42 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

- Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

- Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 14,4%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.951 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 507 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.458 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσό επιστροφών εσόδων χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στο στόχο και εμφανίζεται στον πίνακα 1Β.

SHARE:

24Media Network