Υποχωρούν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων

25-8-2011-ΑΘΗΝΑ-Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.(EUROKINISSI-ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)
25-8-2011-ΑΘΗΝΑ-Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.(EUROKINISSI-ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ) EUROKINISSI

Μείωση παρουσίασε σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος το επιτόκιο καταθέσεων τον Ιούνιο

Πτώση παρουσίασε, τον Ιούνιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.

Το επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,14 εκατοστιαίες μονάδες ( βλ. Πίνακα 1 ).

Όσον αφορά στις καταθέσεις, πτώση κατά 8 μονάδες βάσης παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, που διαμορφώθηκε στο 0,41% τον Ιούνιο του 2013, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε άνοδο κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,49%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,89%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,40%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε πτώση, τον Ιούνιο του 2013, κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,63%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 107 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,63%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,43%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,60%, η πτώση όμως αυτή οφείλεται εξολοκλήρου σε αναταξινομήσεις δανείων και δεν αντανακλά πραγματικές μεταβολές των επιτοκίων.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν άνοδο κατά 18 μονάδες βάσης στο 7,26% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,22% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και άνοδο κατά 64 μονάδες βάσης στο 6,01% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε μικρή πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,80%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούνιο του 2013, στο 5,54%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασε, τον Ιούνιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Tο επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στις 3,08 εκατοστιαίες μονάδες ( βλ. Πίνακα 2 ).

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2013, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,21%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης στο 3,74%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,15%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,80%. Αντίθετα, το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,99%.

Τον Ιούνιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,67%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,75%.

* Δείτε τους σχετικούς πίνακες

SHARE:

24Media Network