Αφήνουν στην ίδια τάξη αλλοδαπούς μαθητές λόγω έλλειψης δικαιολογητικών

Αφήνουν στην ίδια τάξη αλλοδαπούς μαθητές λόγω έλλειψης δικαιολογητικών

Την παραβίαση του δικαιώματος των παιδιών στην εκπαίδευση διαπιστώνει με πόρισμα του ο Συνήγορος του Πολίτη

Την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Συνήγορουτου Πολίτη, προκάλεσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αλλοδαποί μαθητές, που φοιτούν σε Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Αθήνας και σε άλλα σχολεία της χώρας, δεν προάγονται στην επόμενη τάξη, εξαιτίας ελλείψεων σε δικαιολογητικά εγγραφής.

Οι συγκεκριμένοι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις της επαρκούς φοίτησης και παρουσιάζουν ικανοποιητικές επιδόσεις στη φοίτηση τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητάει  να εφαρμοστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να αρθεί η σοβαρή αυτή παραβίαση του δικαιώματος των παιδιών στην εκπαίδευση.

Στο Πόρισμα τονίζεται ότι προέχει η διασφάλιση της πρόσβασης και της άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση (αναγνωρισμένο τόσο συνταγματικά όσο και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού) έναντι τυχόν ελλείψεων σε πιστοποιητικά εγγραφής. Η μη προαγωγή των μαθητών αυτών πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, αντίκειται στον νόμο και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, για τους αλλοδαπούς ισχύει ειδική ρύθμιση που προβλέπει την εγγραφή ανηλίκων προερχόμενων από τρίτες χώρες, ακόμη και χωρίς να προσκομίζονται δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των Ελλήνων μαθητών.

Προφανής βάση της παραπάνω εξαιρετικής ρύθμισης για τους αλλοδαπούς είναι η εκτίμηση του νομοθέτη, ότι προέχει η διασφάλιση της πρόσβασης και της άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση έναντι τυχόν ελλείψεων σε πιστοποιητικά εγγραφής.

Επομένως, η μη προαγωγή αυτών των μαθητών πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος, αντίκειται στον νόμο και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών.

Γι' αυτούς τους λόγους, η Αρχή ζήτησε να επιλυθεί το πρόβλημα που διαπιστώθηκε στο συγκεκριμένο γυμνάσιο της Αθήνας με ενέργειες του υπουργείου, ώστε να προαχθούν κανονικά στην επόμενη τάξη οι μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις από πλευράς επάρκειας φοίτησης.

Επιπλέον, έχοντας διαπιστώσει ότι ανάλογα προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλα σχολεία της χώρας, ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας την έκδοση εγκυκλίου, στην οποία:

α) να διευκρινίζεται ότι η ελλιπής προσκόμιση πιστοποιητικών εγγραφής εκ μέρους των κηδεμόνων δεν πρέπει να αποτελεί λόγο μη προαγωγής του μαθητή στην επόμενη τάξη και

β) να παρέχονται σαφείς κατευθύνσεις ως προς τις ενέργειες, στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν οι διευθυντές των σχολείων και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δέχονται αιτήσεις εγγραφής με ελλιπή δικαιολογητικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ενημερώνει η ανεξάρτητη Αρχή, έως τις 14 Μαρτίου 2014 το υπουργείο Παιδείας δεν είχε ανταποκριθεί στο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το πόρισμα εδώ

SHARE:

24Media Network