"Εμπόδια" στα παιδιά με υψηλό δείκτη ευφυίας

"Εμπόδια" στα παιδιά με υψηλό δείκτη ευφυίας
GLOMEX

Τα υπερευφυή παιδιά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην εκπαίδευση τους, καθώς ουδέποτε ίσχυσε ο νόμος για ένταξη τους σε πρόγραμμα ειδικής αγωγής.

Δυσκολίες στην εκπαίδευσή τους αντιμετωπίζουν τα παιδιά με υψηλό δείκτη ευφυίας. Παρ' όλο που από το 2008 υπάρχει νόμος που τα εντάσσει σε ειδική αγωγή, δεν έχει τεθεί ποτέ σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με μελέτες, μόνο ένα στα 10.000 παιδιά χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως χαρισματικό. Είναι εκείνα που διαθέτουν ιδιαίτερη αντιληπτική ικανότητα και υπερυψηλή ευφυία.

ADVERTISING
SHARE:

24Media Network