Μείωση διδάκτρων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μείωση διδάκτρων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σε μικρή μείωση διδάκτρων για τους φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, προχωρά το υπουργείο Παιδείας. Διαβάστε πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Mειώνεται η συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών των φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου, το ποσό για τα προπτυχιακά, επανακαθορίζεται στα 650 ευρώ από 700 και για τα μεταπτυχιακά στα 800 ευρώ από 850.

Ντόμινο καταλήψεων

Την ίδια ώρα όμως συνεχίζεται η αναταραχή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με τις καταλήψεις σχολών.

Την Κυριακή το υπουργείο Παιδείας έστειλε έγγραφο στα Ιδρύματα, σύμφωνα το οποίο βάσει του νέου νόμου για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία για τα Πανεπιστήμια και τη Διεύθυνση της Σχολής για τα ΤΕΙ και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει.

Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα για τα ΑΕΙ και του Διευθυντή της Σχολής για τα ΤΕΙ .

Επίσης υπενθυμίζει ότι κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον οργανισμό του ιδρύματος. Η πραγματοποίηση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας είναι ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντος του Τμήματος ή της Σχολής.

Οι προϋποθέσεις για να εξεταστεί ένα μάθημα

Ιδιαίτερα το υπουργείο σημειώνει ότι, αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα.

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως ορίζεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

SHARE:

24Media Network