Περιορισμένη η εγκατάλειψη του σχολείου από μαθητές

Περιορισμένη η εγκατάλειψη του σχολείου από μαθητές

Μικρή σχετικά η διαρροή των μαθητών τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από τον υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Στη Δυτική Αττική απαντώνται τα σχολεία τα οποία εγκαταλείπουν οι περισσότεροι μαθητές. Επίσης οι μαθητές οι οποίοι κυρίως εγκαταλείπουν είναι οι Ρομά και οι αλλοδαποί, όπως δείχνουν τα στοιχεία τα οποία έφερε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Παιδείας.

Ακολουθούν τα μειονοτικά σχολεία και σχολεία στη Ροδόπη και την Ξάνθη.

Ωστόσο είναι εξαιρετικά ευτυχές το γεγονός πως η σχολική διαρροή συνολικά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ελάχιστη, καθώς φθάνει το 0,6% την τριετία.

Ειδικότερα και βάσει των στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, για τη φοίτηση μαθητών στα δημοτικά σχολεία το σχολικό έτος 2009-2010, οι εγγραφέντες μαθητές ανήλθαν σε 506.507. Το συγκεκριμένο σχολικό έτος τη φοίτηση διέκοψαν συνολικά 3.417 εκ των οποίων οι 952 είναι αλλοδαποί μαθητές, οι 1.898 ρομά, οι 49 παλιννοστούντες, και 525 μαθητές οι οποίοι έχουν ταξινομηθεί στους πίνακες του υπουργείου ως "λοιποί". Το ποσοστό μαθητικής διαρροής για τη Δυτική Αττική ανήλθε σε 5,86%, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό, μετά, το 2,51%, μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο τους στη Ροδόπη.

Το σχολικό έτος 2010 -2011 η σχολική διαρροή από σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έφθασε το 0,57%. Οι εγγραφέντες μαθητές ανήλθαν σε 596.507. Το συγκεκριμένο σχολικό έτος τη φοίτηση εγκατέλειψαν συνολικά 3.417 εκ των οποίων 952 αλλοδαποί μαθητές, 1.898 ρομά, 49 παλιννοστούντες, 525 μαθητές οι οποίοι έχουν ταξινομηθεί με την ένδειξη λοιποί. Το ποσοστό διαρροής ανήλθε σε 0,6% και η Δυτική Αττική έχει το υψηλότερο ποσοστό, 5,9%, της μαθητικής διαρροής, ακολουθούν, η Ροδόπη με 2,5% και τα μειονοτικά σχολεία με 2,2%.

Το σχολικό έτος 2011-2012 οι εγγραφέντες μαθητές ανήλθαν σε 617.598, αλλά τη φοίτηση εγκατέλειψαν 3.646 μαθητές εκ των οποίων 1.668 αλλοδαποί (είναι περισσότεροι από τους ρομά), 1.317 ρομά, 47 παλιννοστούντες και 611 μαθητές ταξινομημένοι ως λοιποί. Η Δυτική Αττική έχει ποσοστό διαρροής 2,9%, ακολουθεί η Ξάνθη με ποσοστό 2,3%, με το ίδιο ποσοστό τα μειονοτικά σχολεία και μετά η Ροδόπη με ποσοστό διαρροής 1,6%.

Το υπουργείο υλοποιεί πρόγραμμα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης μαθητών από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network