Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ

Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ

Προκήρυξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης για πρόσληψη εκπαιδευτικών. Πώς θα απασχοληθούν. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν συμμετοχή

Εκατοντάδες θέσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών ανοίγουν στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης για το εαρινό εξάμηνο.

Σύμφωνα με προκήρυξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μεικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ.

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στον μημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα που απαιτούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους σε ηλεκτρονική μορφή (από 14-01-2013 έως και 18-01-2013 και ώρα 20:00) η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου δικαιολογητικών θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους Ι.Ε.Κ. στα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον, από 14-01-2013 έως και 23-01-2013 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ.

Η πρόσκληση υποψηφιότητας διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (www.inedivim.gr) στον σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται στη διεύθυνση http://cert.gsae.edu.gr/diek.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα