Πρώτη προσφυγή κατά νόμου Μπαλτά για τα Πειραματικά

Πρώτη προσφυγή κατά νόμου Μπαλτά για τα Πειραματικά

Γονέας μαθητή στρέφεται κατά της υπουργικής απόφασης Μπαλτά, ζητώντας από το Συμβούλιο της Επικρατείας να κριθεί παράνομη και αντισυνταγματική. Διαβάστε τί υποστηρίζει

Η πρώτη αντίδραση - δια της δικαστικής οδού πλέον - για το νόμο Μπαλτά αναφορικά με τη μέθοδο εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία ήρθε από γονέα μαθητή, ο οποίος κατέθεσε σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο γονέας μαθητή της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου προσέφυγε στο  Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και ζητεί να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, όπως και τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, κ.λπ.

Στην προσφυγή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο μαθητής προετοιμαζόταν για να συμμετάσχει στις εξετάσεις   εισαγωγής του σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε, όμως το νέο νομοθετικό καθεστώς δεν του δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Συγκεκριμένα, το νέο νομοθετικό καθεστώς στερεί στο παιδί του τη δυνατότητα συμμετοχής του στις διαδικασίες επιλογής σε Πειραματικό Γυμνάσιο, καθώς συμμετέχει στις εξετάσεις για την εισαγωγή του σε Πρότυπο Γυμνάσιο.

Κι αυτό γιατί διαχωρίζονται πλέον τα Πρότυπα από τα Πειραματικά Γυμνάσια σε δύο ξεχωριστούς και διακριτούς τύπους σχολείων, σε αντίθεση με το μέχρι τότε καθεστώς που είχε ενοποιημένα τα δύο αυτά σχολεία και συνιστούσαν ένα ξεχωριστό τύπο σχολείου.

Ακόμη, το νέο καθεστώς απαγορεύει -επί ποινή αποκλεισμού- να δηλώσει  προτίμηση για τη συμμετοχή του στη διαδικασία εισαγωγής σε περισσότερα τους ενός Πρότυπα ή Πειραματικά Γυμνάσια της Αττικής.

Επίσης, υποστηρίζει ότι υπάρχει κίνδυνος εξ  αιτίας του τυχαίου γεγονότος της επιλογής ενός από τα τέσσερα Πρότυπα Γυμνάσια  της Αττικής, να μην εισαχθεί σε κάποιο από αυτά, αλλά να εισαχθεί κάποιος άλλος με χαμηλότερη από την δική του βαθμολογία κατά  παράβαση κάθε έννοιας αξιοκρατίας.

SHARE:

24Media Network