Τα πάνω κάτω στην Παιδεία: Σαρωτικές αλλαγές στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Τα πάνω κάτω στην Παιδεία: Σαρωτικές αλλαγές στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Οι αλλαγές που φέρνει το Προεδρικό Διάταγμα για την Παιδεία. Τι προβλέπει εκτός από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες το επόμενο σχολικό έτος. Μέχρι 15 Ιουνίου οι πίνακες με τις υποχρεωτικές μεταθέσεις

Μεγάλες ανατροπές για χιλιάδες εκπαιδευτικούς αλλά και ευρύτερα για τη λειτουργία των σχολείων, φέρνει προεδρικό διάταγμα για τις μεταθέσεις υπεράριθμων αλλά και η ρύθμιση για αύξηση των ωρών εργασίας κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Το συγκεκριμένο διάταγμα που παρουσιάζεται από την εφημερίδα " Το Έθνος ", και που προωθεί το υπουργείο Παιδείας για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρείται ότι πλεονάζουν εξ' ολοκλήρου όταν είναι περισσότεροι από τις κατανεμημένες οργανικές θέσεις στην οικεία περιοχή και παραμένουν ως υπεράριθμοί στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα.

Με τις νέες ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ως εξ' ολοκλήρου υπεράριθμοι, οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης είτε περιφερειακής, είτε πανελλαδικής εμβέλειας.

Στην πρώτη περίπτωση, μετά τον καθορισμό των οργανικών κενών ανά περιοχή και κλάδο, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικού να υποβάλουν εντός τριημέρου δήλωση συναίνεσης για τη σύνταξη πίνακα υποχρεωτικών μεταθέσεων περιφερειακής εμβέλειας.

Τα υπηρεσιακά συμβούλια κάνουν την κατάταξη με βάση μονάδες (μόρια) που προκύπτουν με βάση κριτήρια υπηρεσιακά, συνυπηρέτησης συζύγων, εντοπιότητας, οικογενειακών λόγων. Στη συνέχεια υποβάλλεται δήλωση προτίμησης σχολείων.

Όσοι δεν συναινούν στη μετάθεση περιφερειακής εμβέλειας κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας με βάση τα ίδια κριτήρια και υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων.

Η μετάθεση αποφασίζεται με τη γνώμη των αρμοδίων συμβουλίων και έκδοση υπουργικής απόφασης.

Η αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας

Εν τω μεταξύ, την αύξηση, από 1ης Σεπτεμβρίου 2013, του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Η ρύθμιση έρχεται μετά την απαίτηση της τρόικας να μπει μαχαίρι στον αριθμό των αναπληρωτών οι οποίοι την ερχόμενη χρονιά δεν θα ξεπεράσουν τις 2.000 και στις δύο βαθμίδες έναντι περίπου 12.000 φέτος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο έλλειμμα σε προσωπικό.

Το ζήτημα, ωστόσο, αποτελεί "αιτία πολέμου" για τους εκπαιδευτικούς και μπορεί να απειλήσει την ομαλή λειτουργία της σχολικής χρονιάς. Άλλωστε, τα αποτελέσματα των "κρας τεστ" που έχουν γίνει στο υπουργείο Παιδείας είναι ανησυχητικά καθώς δείχνουν ότι το επιπλέον δίωρο οδηγεί στον "πάγκο" σχεδόν 5.000 καθηγητές, κυρίως Πληροφορικής, Φυσικής Αγωγής και Ξένων γλωσσών, αλλά και μαθηματικούς και θεολόγους.

Οι πλεονάζοντες θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλες κενές θέσεις ή να μεταταγούν οπουδήποτε στην Ελλάδα αφού κρίνονται υπεράριθμοι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη διάταξη, από 1/9/2013 οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα διδάσκουν "ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Αυξάνεται το ωράριο των καθηγητών από το επόμενο σχολικό έτος

SHARE: