Θα παίρνουν "ελέγχους" δάσκαλοι και καθηγητές- Πως θα αξιολογούνται

Στιγμιότυπο από τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχώριου την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2012.
(EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)
Στιγμιότυπο από τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχώριου την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2012. (EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ) EUROKINISSI

Στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προχωρεί το υπουργείο Παιδείας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τι θα λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολόγηση

Με βήμα ταχύ θέλει να ξεκινήσει το υπουργείο Παιδείας από τον επόμενο μήνα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαδικασία που θα περιλαμβάνει και τα στελέχη διοίκησης.

Σύμφωνα με το Έθνος, το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 240) και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τα σχετικά σεμινάρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία γίνονται σε όλες τις περιφέρειες και αρχικά αφορούν την επιμόρφωση των στελεχών της Εκπαίδευσης.

Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας.

Σχολικοί σύμβουλοι θα εξετάζουν και θα βαθμολογούν τους καθηγητές ενώ η αξιολόγηση θα διενεργείται με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Οι αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογητή. Κατα προτεραιότητα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί που κατά την 31η Μαΐου 2014 συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή από τον βαθμό που κατέχουν στον επόμενο.

Οι αξιολογητές θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς αρχικά για τη διαδικασία και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα παρακολουθούν τουλάχιστον δύο ώρες διδασκαλίας σε όποια μαθήματα ή τάξη επιλέξουν από κοινού με τον δάσκαλο ή τον καθηγητή.

Κάθε αξιολογούμενος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του εγγράφως και επωνύμως. Οι εκπαιδευτικοί θα ελέγχονται για τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές τους κυρίως, για το παιδαγωγικό κλίμα που θα δημιουργούν μέσα στις σχολικές τάξεις αλλά και για τη συνολική οργάνωση της τάξης.

Σημαντικό ρόλο θα παίζει η προετοιμασία των μαθητών για το μάθημα και τα εκπαιδευτικά μέσα που θα χρησιμοποιούν αλλά και η υπηρεσιακή τους συνέπεια και επάρκεια στις τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις τους και η συνεργασία με τους γονείς και φορείς.

Τα 5 κριτήρια

Θα αξιολογούνται με τα ακόλουθα κριτήρια:

*Εκπαιδευτικό περιβάλλον (συντελεστής βαρύτητας 0,75): Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. Οργάνωση της σχολικής τάξης.

*Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας (συντελεστής βαρύτητας 0,50): Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας. Στόχοι και περιεχόμενο. Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.

*Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών (συντελεστής βαρύτητας 1,25): Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία. Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. ΕΜπέδωση της νέα γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.

*Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (συντελεστής βαρύτητας 1,50): Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

*Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη (συντελεστής βαρύτητας 1): Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. Επαγγελματική ανάπτυξη.

SHARE:

24Media Network