ΠΑΝΤΕΙΟ

To 1821 και η Κύπρος

To 1821 και η Κύπρος

Το νησί της Αφροδίτης και η σύνδεση του με την Ελληνική Επανάσταση.

Η Ελλάδα και οι πρόσφυγες 1821-1922

Η Ελλάδα και οι πρόσφυγες 1821-1922

Oι διαδικασίες συγκρότησης εθνών-κρατών από τα τέλη του 18ου αιώνα αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα των προσφυγικών μετακινήσεων στην Ευρώπη καθώς οδήγησαν στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ επικράτειας, κυριαρχίας, ιδιότητας του πολίτη και κινητικότητας. 

O Βάσος Μαυροβουνιώτης.

Ένας σλάβος οπλαρχηγός στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, της Ελληνικής Επανάστασης και του Βασιλείου της Ελλάδας

Ο Βάσος Μαυροβουνιώτης ξεπήδησε μέσα από τον Αγώνα και που δίχως να ανήκει στα παλιά αρματολικά τζάκια αναρ­ριχήθηκε ενερ­γώντας με επιδεξιότητα, τόλμη και σύνεση.

Η πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή μέσα από τα μάτια των αφανών

Η πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή μέσα από τα μάτια των αφανών

Η υπό εξέλιξη ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή RevAthens επιχειρεί να δώσει φωνή σε αφανή ιστορικά υποκείμενα που έζησαν την πολιορκία και «μοιράζονται» την προσωπική τους εμπειρία με τους χρήστες της εφαρμογής, μέσα από τις δικές τους αφηγήσεις.

Το σύμπτωμα του Διαφωτισμού

Το σύμπτωμα του Διαφωτισμού

Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός,  όπως και οι άλλοι «εθνικοί»  διαφωτισμοί των γειτονικών βαλκανικών κρατών, μπορεί να θεωρείται δεδομένος στο πλαίσιο της παραδοσιακής ιστοριογραφίας, αλλά δεν είναι και αυτονόητος· ή τουλάχιστον, αν δεν προσπαθήσουμε  να νοηματοδοτήσουμε ό,τι συνήθως εκλαμβάνεται ως αδιάψευστη μαρτυρία της παρουσίας των ευρωπαϊκών  ιδεών  στα Βαλκάνια -τις μεταφράσεις, τις ερμηνευτικές παραφράσεις, τις παιδαγωγικές μεθόδους, τα εγχειρίδια αλλά και τους θεσμούς ή τις μεταρρυθμίσεις-,  στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάδυσής τους στον ύστερο 18ο  αιώνα και τον 19ο αιώνα.

2CBWNXR The caption for this illustrations dating to around 1900 reads: Final Assault and Massacre at Missolonghi. This occurred in 1826, during the Greek war of independence. The people of Missolonghi withstood a siege of twelve months. They were reduced to eating rats, hides, and sea-weed. Finally, sooner than surrender, the men made a desperate night attack on the Turks, and such of the women and children, as were able rushed out of the city behind them. Many cut their way through their foes and escaped. The remnant, bewildered in the confusion and uproar, fell back into the city, the Turks enterin

Ανατρέποντας την από Θεού τεταγμένη βασιλεία

Στο σημείωμα αυτό σχολιάζονται ορισμένες όψεις των τρόπων με τους οποίους προσλαμβάνεται και αποδίδεται το Εικοσιένα στους κόλπους των Οθωμανών καθώς και κάποιες ομοιότροπες και ομόλογες εγγραφές αυτής της «κοσμογονίας» στα παραδοσιακά ρωμαίικα περιβάλλοντα που αντιτάσσονται, ταλαντεύονται ή συμμετέχουν στην επανάσταση.

GBWFAR geography / travel, Germany, Greece, war of independence, 1821 - 1829, The Sacred Band of Thebes figthing against the Turk, Turkish men, print, published by Friedrich Campe, private collevtion, Additional-Rights-Clearences-Not Available. Image shot 1800. Exact date unknown.

Η Ευρώπη των Ελλήνων

Η έννοια της Ευρώπης για τους Έλληνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σημασία που είχε η Ελλάδα για την Ευρώπη∙ η αρχαία Ελλάδα, ως λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού ήδη από τον 18ο αιώνα, κατοχύρωνε  την ανωτερότητα των Ευρωπαίων απέναντι  στον υπόλοιπο κόσμο.

Η δημοκρατική πολιτική παράδοση της Ελληνικής Επανάστασης

Η δημοκρατική πολιτική παράδοση της Ελληνικής Επανάστασης

Η κοσμογονία της Επανάστασης του 1821 δημιούργησε μια εγχώρια παράδοση φιλελεύθερων θεσμών, αρκετά επιτυχημένη αλλά ταυτόχρονα με πολλές ιδιομορφίες που τη διαφοροποιούσαν από αυτό που οριζόταν ως δυτικός «κανόνας».