Αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο

Αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο

Έκθεση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) διαπιστώνει έλλειψη ελέγχου στη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών στην Κύπρο

Aδιαφάνεια στη χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο διαπιστώνει έκθεση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).

Επισημαίνει την έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου στη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών ενώ επικρίνει τη μη δημοσίευση των δωρεών που χορηγούνται σε πολιτικούς πάνω από ένα ορισμένο όριο.

Η Επιτροπή τονίζει ότι δεν έχει προβλεφθεί ως σήμερα η επιβολή κυρώσεων στους πολιτικούς της Κύπρου οι οποίοι παραβιάζουν την νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση του "πόθεν έσχες" τους.

Οι αναλυτές της έκθεσης χαιρετίζουν το νέο κυπριακό νόμο περί πολιτικών κομμάτων, με βάση τον οποίο υπάρχει "ρητή υποχρέωση για τα πολιτικά κόμματα να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης".

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι ο νέος νόμος αυτός υποχρεώνει τα πολιτικά κόμματα να υποβάλλουν εκθέσεις για τα έσοδα, τις δαπάνες τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα χρέη που έχουν καθώς και για τα έσοδα-έξοδα τους κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων.

Η GRECO αναγνωρίζει ακόμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο, που πρέπει να κοινοποιούνται κάθε χρόνο στο κοινό, υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πάντως, η GRECO διαπιστώνει ότι το επίπεδο συμμόρφωσης της χώρας προς τις συστάσεις που της έχουν γίνει για την πάταξη της διαφθοράς, είναι.

Πηγή: ΑΜΠΕ

SHARE: