Ανοίγει ο δρόμος για να δοθούν τα φορολογικά στοιχεία της Intellexa

Ανοίγει ο δρόμος για να δοθούν τα φορολογικά στοιχεία της Intellexa
Υποκλοπές ISTOCK

Πράσινο φως από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την διαβίβαση φορολογικών δεδομένων της εμπλεκόμενης στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator εταιρίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

“Δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο της Intellexa έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” γνωμοδοτεί με συντριπτική πλειοψηφία το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο οποίο απευθύνθηκε η Αρχή μετά από άρνηση της Αρχής Δημοσίων Εσόδων να της διαβιβάσει φορολογικά στοιχεία της εταιρίας.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ανοίγει τον δρόμο για την διαβίβαση των φορολογικών και οικονομικών δεδομένων της εταιρείας που εμπλέκεται στο εμπόριο του λογισμικού Predator ώστε να ελεγχθεί από την Αρχή για τα Προσωπικά Δεδομένα, αίτημα που είχε “βαλτώσει” εδώ και μήνες λόγω αντιρρήσεων της Αρχής Δημοσίων Εσόδων να χορηγήσει τα στοιχεία.

Με γνωμοδότηση του (αριθμός 28/2023) το Β’ Τμήμα του ΝΣΚ αποφαίνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία υπέβαλε ερώτημα, δεν έχει δυνατότητα να αντιτάξει “φορολογικό απόρρητο” στο αίτημα της Αρχής για τα Προσωπικά Δεδομένα να της διαβιβάσει τα οικονομικά -φορολογικά στοιχεία της εμπλεκόμενης στην υπόθεση των παρακολουθήσεων εταιρίας Intellexa.

Η υπόθεση του φορολογικού απορρήτου έφθασε στο ΝΣΚ μετά από ερώτημα της Αρχής Δημοσίων Εσόδων από την οποία ζήτησε στοιχεία για την εμπλεκόμενη εταιρία η Αρχή για τα προσωπικά Δεδομένα τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Στο πλαίσιο του ελέγχου είναι απαραίτητο να εξετασθούν τα φορολογικά στοιχεία και οι πάσης φύσης συναλλαγές της εν λόγω εταιρείας. Συνεπώς παρακαλούμε να χορηγήσετε στην Αρχή, το συντομότερο δυνατό, κάθε πληροφορία που τηρείτε στα αρχεία σας σε σχέση με την παραπάνω εταιρεία, όπως αντίγραφα καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών για κάθε έτος λειτουργίας της” ανέφερε η Αρχή για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Κατά την αιτούσα Αρχή, δεν τίθεται θέμα να της αντιταχθεί “απόρρητο” καθώς έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά την διάρκεια ελέγχων που διενεργεί, σύμφωνα με το νόμο 4624/2019 . Η Αρχή Δημοσίων Εσόδων ωστόσο αντέτεινε ότι ο νόμος δεν ορίζει σαφώς αν η υποχρέωση πρόσβασης σε φορολογικά στοιχεία , βαραίνει και τρίτους, δηλαδή μη ελεγχόμενους, όπως εν προκειμένω η ίδια η Αρχή.

Να σημειωθεί ότι μετά την αποστολή του ερωτήματος στο ΝΣΚ η Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφαση της επέβαλε στην ελεγχόμενη εταιρεία πρόστιμο 50.000,00 ευρώ, διότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία ζήτησε η Αρχή και τα οποία αφορούν σε οικονομικά στοιχεία και στοιχεία συμβάσεων σε σχέση με τις δραστηριότητές της. Έδωσε επίσης εντολή στην εταιρία να της προσκομίσει τα στοιχεία α) τιμολογίων και αποδείξεων (καθώς και δηλώσεων πελατών – προμηθευτών) από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας έως και σήμερα, β) όλων των πληροφοριών που απεστάλησαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και γ) όλων των συμβολαίων της εταιρείας με οποιαδήποτε εταιρεία και τα οποία σχετίζονται με παραγωγή, κατασκευή, προσαρμογή ή επεξεργασία με οποιοδήποτε τρόπο λογισμικού ή υλικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων με τις εταιρείες.. In..B και In..Ir.

Το ΝΣΚ μελετώντας ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες της Αρχής για τα Προσωπικά Δεδομένα, αποφαίνεται ότι οι δημόσιες Αρχές παρέχουν συνδρομή στην εν λόγω Αρχή για την διενέργεια ελέγχων. Όπως τονίζεται: «έναντι αυτής κάμπτεται η προστασία του απορρήτου των φορολογικών δεδομένων της ελεγχόμενης εταιρείας και των συναλλασσομένων με αυτή προσώπων, αναφορικά με τις ερευνώμενες εκ μέρους της Αρχής συναλλαγές. Η κάμψη του εν λόγω φορολογικού απορρήτου δεσμεύει και την οικεία φορολογική αρχή (ΑΑΔΕ), η οποία στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να αντιτάξει για τα ως άνω πρόσωπα (ελεγχόμενη εταιρεία και τρίτους) το φορολογικό απόρρητο έναντι της ως άνω Αρχής.

Στην γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι «η παροχή των αιτούμενων στοιχείων δεν συνιστά αθέμιτη κοινοποίησή τους σε τρίτους, αλλά γνωστοποίηση στο κατ’ εξοχήν θεσμικά αρμόδιο πολιτειακό όργανο συνταγματικής περιωπής, του οποίου τα μέλη είναι εξοπλισμένα με υψηλά εχέγγυα προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, χωρίς ιεραρχικές δεσμεύσεις και με βασική αποστολή τη διασφάλιση της παροχής της μέγιστης προστασίας ή της «υψηλού επιπέδου» προστασίας [βλ. ΔΕΕ (Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως) απόφαση της 15ης Ιουνίου 2021, C-645/19 σκέψη 67] στο κρίσιμο θεμελιώδες δικαίωμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και του οποίου, άλλωστε, όλα τα κρατικά όργανα έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγματος να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή του.

Και καταλήγει: «Κατόπιν των προεκτεθέντων στο ερώτημα που υποβλήθηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β ́ Τμήμα) γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (φορολογική αρχή) δεν μπορεί να αντιτάξει το φορολογικό απόρρητο έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά οφείλει, ως αρμόδια δημόσια αρχή να χορηγήσει τα αιτούμενα στοιχεία για την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρεία.

Ο Νομικός Σύμβουλος που μειοψήφησε θεωρεί ότι “δεν συνάγεται” υποχρέωση της φορολογικής Αρχής σε άρση του απορρήτου και ότι δεν προκύπτει τέτοια δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης για την παροχή των αιτουμένων στην Αρχή φορολογικών στοιχείων των πάσης φύσεως συναλλαγών της ελεγχόμενης εταιρείας» ενώ παράλληλα, «δεν συνάγεται υποχρέωση της ΑΑΔΕ για άρση του φορολογικού απορρήτου “.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα