Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Eurogroup

Συνεδρίαση του Eurogroup την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, στις Βρυξέλλες.
(EUROKINISSI/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)
Συνεδρίαση του Eurogroup την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, στις Βρυξέλλες. (EUROKINISSI/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) EUROKINISSI

Ελάφρυνση χρέους και δημοσιονομικός προσαρμογέας, αλλά και μείωση μισθών, ΦΠΑ, κόκκινα δάνεια, ιδιωτικοποιήσεις, αναφέρονται στην απόφαση που ο Τσίπρας χαιρέτισε ως επιτυχία

Ελάφρυνση χρέους και δημοσιονομικός προσαρμογέας, αλλά και μείωση μισθών, ΦΠΑ, κόκκινα δάνεια, ιδιωτικοποιήσεις, αναφέρονται στο κείμενο της απόφασης του Eurogroup, την οποία ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υποδέχθηκε ως μία θετική είδηση.

Ιδού όμως το πλήρες κείμενο των αποτελεσμάτων του Eurogroup:

"To Eurogroup καλωσορίζει την ολοκλήρωση ενός πακέτου πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για μία επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM, εν όψει της υιοθέτησης των συμφωνηθέντων προαπαιτούμενων δράσεων.

Η Ελλάδα θα εφαρμόσει ως μέρος των προαπαιτούμενων δράσεων για την πρώτη αξιολόγηση:

*Ένα πρώτο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων ύψους εως 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2018. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει μία μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, μεταρρύθμιση της ατομικής φορολογίας και πρόσθετους δημοσιονομικούς παράγοντες όπως μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και μέτρα για τους μισθούς του δημοσίου τομέα.

*Έναν πρόσθετο μηχανισμό επείγουσας επέμβασης, ο οποίος θα νομοθετηθεί ώστε να διασφαλίσει πως ένα πακέτο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μη προαιρετικών μέτρων, θα εφαρμόζεται αυτόματα μόλις υπάρξουν αντικειμενικά στοιχεία απόκλισης από τους τον ετήσιο στόχο του προγράμματος για πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% στο μεσοπρόθεσμο μέλλον). Εφόσον τα μέτρα ενεργοποιηθούν ως προσωρινά όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, μόνιμα δομικά μέτρα που θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τα έσοδα, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ τον επόμενο χρόνο, ως μέρος της κανονικής διαδικασίας προϋπολογισμού, με στόχο να φέρουν τον προϋπολογισμό δομικά και πάλι στο σωστό δρόμο. Εξαιρέσεις στην ενεργοποίηση του μηχανισμού περιορίζονται μόνο σε έκτακτα γεγονότα με μείζονες οικονομικές συνέπειες εκτός ελέγχου της κυβέρνησης. Τέτοιες εξαιρέσεις θα πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς.

Η πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής γαι τα κόκκινα δάνεια, η οποία θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ισολογισμών των τραπεζών και θα καταστήσει δυνατή την επιστροφή της εσωτερικής πιστωτικής ικανότητας στην ελληνική οικονομία. Ως προαπαιτούμενες δράσεις, μέτρα θα ληφθούν για να ανοίξει άμεσα η αγορά για την πώληση και εξυπηρέτηση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την προσωρινή εξαίρεση των μικρών δανείων που αφορούν κύρια κατοικία.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Eurogroup

To Εurogroup υπενθυμίζει ότι ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων είναι θεμέλιος λίθος του νέου προγράμματος του ESM. Σε αυτό το πλαίσιο, το  Εurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία για την επερχόμενη υιοθέτηση του νόμου που θα θεσπίζει το συμφωνηθέν Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων, εξαιρουμένης μία αρχικής μεταφοράς κεφαλαίων, ως μέρος των προαπαιτούμενων δράσεων για την πρώτη αξιολόγηση. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Ταμείου θα οριστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2016 και το Ταμείο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό όχι μετά το Σεπτέμβριο.

Σε συμμόρφωση με τα ανακοινωθέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Eurogroup το καλοκαίρι του 2015, το Eurogroup είναι έτοιμο να εξετάσει, εφόσον είναι αναγκαίο, πιθανά πρόσθετα μέτρα για το χρέος τα οποία θα στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι οι ανάγκες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας διατηρούνται σε βιώσιμα επίπεδα μακροπρόθεσμα. Αυτά τα μέτρα θα είναι εξαρτώμενα από την πλήρη εφαρμογή μέτρων συμφωνηθέντων στο πλάισιο του προγράμματος του ESM και θα εξετασθούν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, από τη στιγμή που όλα τα προαπαιτούμενα θα έχουν πλήρως εφαρμοστεί.

Το Eurogroup συμφωνεί πάνω στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές για τα πιθανά πρόσθετα μέτρα για το χρέος  1) διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 2) εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής 3) παροχή κινήτρων για τη διαδικασία προσαρμογής της χώρας και 4) ελαστικότητα στην αντιμετώπιση αβέβαιης αύξησης του ΑΕΠ και μελλοντικής εξέλιξης των επιτοκίων.

Το Eurogroup επίσης συμφωνεί στον καθορισμό ενός ορόσημου για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με το οποίο και κάτω από το βασικό σενάριο της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους (DSA), οι καθαρές χρηματοδοτικέ ανάγκες της Ελλάδας θα πρέπει να παραμείνουν  σε ένα βιώσιμο δρόμο.

Το Eurogroup προβλέπει μία διαδοχική προσέγγιση, όπου ένα πακέτο μέτρων για το χρέος θα μπορούσε να γίνεται σταδιακά και προοδευτικά, όπως είναι αναγκαίο για την επίτευξη του συμφωνηθέντος αναφοράς επί των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών και με την επιφύλαξη των προκαθορισμένων όρων του προγράμματος. Το Eurogroup επαναβεβαιώνει ότι ονομαστικό κούρεμα αποκλείεται και ότι όλα τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι σύμφωνα με τον υπάρχοντα νόμο της ΕΕ και το νομικό πλαίσιο του ESM και του EFSF.

To Eurogroup θα εξετάσει:

Βραχυπρόθεσμα: Δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρέους του προγράμματος.

Μεσοπρόθεσμα: Το Eurogroup καλεί το EWG να ερευνήσει συγκεκριμένα μέτρα (όπως μεγαλύτερη περίοδο χάριτος και αποπληρωμής) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον καταστεί αναγκαίο, στο τέλος του προγράμματος ESM, με την επιφύλαξη της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος του ESM, καθώς και μέτρα όπως η χρήση των ισοδύναμων κερδών SMP και ANFA.

Μακροπρόθεσμα: Το Eurogroup  είναι έτοιμο, εφόσον καταστεί αναγκαίο και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα, να εκτιμήσει περαιτέρω στο τέλος του προγράμματος την ανάγκη πιθανών πρόσθετων μέτρων για το χρέος ώστε να διασφαλίσει πως οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν σε ένα βιώσιμο δρόμο.

Το Eurogroup εξουσιοδοτεί το EWG να συνεχίσει να εργάζεται πάνω στις τεχνικές λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων για το χρέος και να υποβάλλει έκθεση μέχρι το επόμενο τακτικό Eurogroup στις 24 May.

Μαζί με τη συμφωνία και την εφαρμογή του πακέτου πολιτικής, αυτή η συμφωνία για το χρέος και τις επαρκείς χρηματοδοτικές διαβεβαιώσεις από τους Ευρωπαίους εταίρους, αναμένεται να επιτρέψουν στο ΔΝΤ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν τις επόμενες ημέρες τις τεχνικές διεργασίες σχετικά με τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο πάνω στην πρώτη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού επείγουσας επέμβασης. Σε αυτό το πλαίσιο το Eurogroup προσβλέπει να λάβει άμεσα το προσχέδιο ενός πρόσθετου MoU (Memorandum of Understanding), συμπεριλαμβανομένης της πρώτης λίστας προαπαιτούμενων δράσεων, καθώς και της έκθεσης συμμόρφωσης για την πρώτη αξιολόγηση. Καλεί τις ελληνικές αρχές να προβούν σε άμεσα βήματα για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων μέσω της υιοθέτησης νομοθεσίας. Μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων από τις ελληνικές αρχές και ακολουθώντας εθνικές διαδικασίες όπου είναι απαραίτητο, το Eurogroup είναι έτοιμο να υποστηρίξει την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος του ESM."

Διαβάστε το πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά εδώ.

Διαβάστε τα κύρια συμπεράσματα του Eurogroup στα αγγλικά εδώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Eurogroup
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κυβέρνηση: Συγκεκριμένη διαδικασία για την ελάφρυνση χρέους, χωρίς πρόσθετα μέτρα

Τσίπρας σε Παυλόπουλο: Οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του χρέους

SHARE:

24Media Network