Δούρου στο NEWS 24/7: Στην Ελλάδα είχε επιλεχθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης με πήλινα πόδια

Δούρου στο NEWS 24/7: Στην Ελλάδα είχε επιλεχθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης με πήλινα πόδια

Η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρένα Δούρου μιλάει στο News 24/7 εν όψει της Ημερίδας για την Επιχειρηματικότητα που θα λάβει χώρα την Παρασκευή στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης

Στη Ναταλία Ρέβη

Η Ρένα Δούρου μιλάει στο News 24/7 για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», εν όψει της ημερίδας της 16ης Ιουνίου που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής.

Μεταξύ άλλων, καυτηριάζει το μοντέλο ανάπτυξης που είχε επιλεχθεί προ κρίσης και σαρώθηκε από αυτή, αναπτύσσει τις σκέψεις της για το νέο μοντέλο που πρέπει να εφαρμόσουν οι Περιφέρειες, αλλά και για τη Γαλάζια Οικονομία με επίκεντρο την πόλη του Πειραιά.

Παράλληλα, καταγράφει αναλυτικά τους τέσσερις στόχους - ενέργειες για τη στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής ως προς την απορρόφηση των πόρων έτσι ώστε να υπάρξουν επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Για την κ. Δούρου, κεντρικής σημασίας είναι οι προτάσεις των πολιτών αλλά και η εξωστρέφεια.

Κυρία Δούρου, «η Αττική Επιχειρεί». Με τι πόρους και με τι στόχους; Ποια φιλοδοξείτε να είναι η επίπτωση στην πραγματική οικονομία, του προγράμματος που ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και πρόκειται να αποτελέσει το αντικείμενο της ημερίδας της 16ης Ιουνίου;

Η Αττική, με τη βαρύνουσα, ειδική θέση της στον αναπτυξιακό άξονα της χώρας, τη συμβολή της στην εθνική οικονομία, την πληθυσμιακή της σύνθεση, τη γεωγραφική της θέση, έχει επιλέξει να δώσει τη μάχη της ανάπτυξης με όρους αλλαγής του υποδείγματος άσκησης διοίκησης και όχι επιφανειακών, άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, εξαγγελιών. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Αττικής εντάσσει στην στρατηγική της συγκεκριμένες ενέργειες, με τέσσερις στόχους.

1. Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

2. Την τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας των ελληνικών με διεθνείς επιχειρήσεις του εξωτερικού.

3. Τον αναπροσανατολισμό προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.

4. Την ανάπτυξη συνεργιών επιχειρηματικότητας – υπηρεσιών και την ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστημα για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών, όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη σχεδίαση της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Γιατί το στοίχημά μας είναι κοινό, αφορά όλη την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις γενικές κατευθύνσεις του «προγράμματος: Επιχειρηματικότητα, Κοινωνία, Ανάπτυξη, Καινοτομία» όπου περιλαμβάνονται οι βασικοί χρηματοδοτικοί άξονες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». Στη βάση αυτών των αξόνων σχεδιάζουμε δράσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στους τομείς που αναδεικνύει η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Πόσο απέχει η Ελλάδα από το μοντέλο μιας «Ευρώπης των Περιφερειών» σε θέματα υλοποίησης αναπτυξιακών πολιτικών; Είναι έτοιμες οι ελληνικές Περιφέρειες, να δώσουν τις λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα έγκαιρης και αποτελεσματικής αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων;

Η λέξη «ανάπτυξη» βρίσκεται στα χείλη όλων τα τελευταία χρόνια. Χωρίς όμως απτά αποτελέσματα.  Τα διαχρονικά προβλήματα στα οποία αναφέρεστε έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί εκείνο το σταθερό επενδυτικό και φορολογικό πλαίσιο που θα ήταν πόλος έλξης παραγωγικών επενδύσεων. Γιατί να έλθει κάποιος να επενδύσει σε μια χώρα που δεν διαθέτει π.χ. σταθερό φορολογικό σύστημα ή που δεν έχει ακόμη, έν έτει 2017, κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες; Μια ευρωπαϊκή κατ όνομα χώρα, που υπολείπεται των άλλων, σε επίπεδο λειτουργίας χρηστής δημόσιας διοίκησης; Και αυτά δεν ήσαν προδιαγεγραμμένα να συμβούν. Δεν ήσαν φυσικά φαινόμενα. Αλλά πολιτικές επιλογές. Επιλέχθηκε δηλαδή ένα σαθρό μοντέλο ανάπτυξης – ένα μοντέλο με πήλινα πόδια που σαρώθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, από την οικονομική κρίση.

Πλέον παλεύουμε να αλλάξουμε δεδομένα και παθογένειες δεκαετίων. Ο στόχος όλων μας είναι η άρση του ασφυκτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αν θέλουμε πραγματικά να υπερβούμε τις παθογένειες του παρελθόντος είναι καιρός οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς επιχειρηματικότητας μέσα από συνέργειες να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ενός διεθνούς, ευρωπαϊκού περιβάλλοντος που εξελίσσεται στη βάση των νέων δεδομένων που δημιουργεί η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με επιμελητήρια, συνδέσμους, φορείς καινοτόμας επιχειρηματικότητας, παράγοντες δηλαδή που γνωρίζουν εκ των έσω τις δυσκολίες ενός νέου, έχει επιλέξει την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την εξειδίκευση, την αξιοποίηση όλων των τεχνολογικών και άλλων καινοτομιών στο πλαίσιο ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι περιφέρειες αναδύονται σε σημαντικά κύτταρα οικονομικής ανάπτυξης. Οι σύγχρονες μέθοδοι και στρατηγικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας έχουν σήμερα έντονη χωρική διάσταση. Υπό αυτό το πρίσμα προωθούμε και το νέο ρόλο που οφείλουν να παίζουν οι Περιφέρειες, σε μια Ευρώπη που πλέον κινείται από το πλαίσιο των «εθνών – κρατών», σε ένα πιο αποκεντρωμένο μοντέλο, αυτό της Ευρώπης των Περιφερειών.

Συνεπώς, ο ρόλος που καλούνται να παίξουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι απλά σημαντικός. Οφείλει να είναι καταλυτικός. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Μια ανάταξη που περνάει μέσα από την εδραίωση ενός νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης. Ενός μοντέλου που παράγει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, μέσα σε ένα άκρως περίπλοκο και ανταγωνιστικό διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Γαλάζια Οικονομία: Ουσία, ή απλώς… ακόμη ένα σύνθημα μετά την «πράσινη ανάπτυξη»; Ποια οφέλη και πόσο άμεσα οφέλη μπορεί να αποδώσει Γαλάζια Οικονομία στην Αττική;

Όλα εξαρτώνται από τον βαθμό συστηματικότητας με τον οποίο προσεγγίζονται τα αναπτυξιακά θέματα στη βάση της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής έχει ειδικό ενδιαφέρον για τη Γαλάζια Οικονομία με επίκεντρο την πόλη του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής, η οποία διαθέτει συγκεντρωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στον στρατηγικό τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, αλλά και επειδή λαμβάνουν χώρα επενδύσεις στις υποδομές - λιμάνι, μετρό, τραμ - και τον τουρισμό (κρουαζιέρα), οι οποίες με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις οικονομικής ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής αναμένεται να συνδράμει τον Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση στοχευμένων αστικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης οι οποίες συνδυάζονται με τις επενδύσεις που ανέφερα.

Επιπρόσθετα, η περιφέρεια Αττικής θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία στην πόλη του Πειραιά . Εντάξαμε τη δημιουργία του στον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων μας και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 1.800.000 ευρώ. Το έργο συνίσταται στη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και μέσων για την εκκόλαψη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Τι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει η Περιφέρεια Αττικής για να ενισχύσει ουσιαστικά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής;

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα: Κοινωνία, Ανάπτυξη, Καινοτομία» για την αξιοποίηση των σχετικών Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πόρων. Όμως, η Περιφέρεια Αττικής ήδη έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσω της αμοιβαίας επωφελούς συνέργειας με το ΕΒΕΑ, έδωσε το παρόν, σε κορυφαία events, όπως το Web Summit στη Λισαβόνα, το Φεστιβάλ Slush στο Ελσίνκι και το Mobile World Congress στη Βαρκελώνη. Και ήδη προωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο, συμμετοχή σε διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας, με επίκεντρο τις start-ups και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, με συνεργούς / εταίρους Επιμελητήρια και φορείς, όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Enterprise Greece ή το Σύνδεσμο Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας.

Και δεν σταματάμε εδώ. Η πρόσφατη πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία του Γραφείου Εκπροσώπησης της Περιφέρειας Αττικής στις Βρυξέλλες, στο κέντρο λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων, αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας αλυσίδας επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών, καλών πρακτικών προς όφελος της εξωστρέφειας για το σύνολο του επιχειρηματικού συστήματος της Αττικής. Προς όφελος δηλαδή των πολιτών και των επιχειρήσεων, όχι μόνο της Αττικής αλλά της χώρας.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει Ημερίδα για την Επιχειρηματικότητα την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017. Η διαβούλευση έχει ήδη ξεκινήσει και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Περιφέρειας. Καταθέστε τις δικές σας προτάσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Η Αττική επιχειρεί

SHARE:

24Media Network