"Φωτιές" άναψε το πανό του ΣΥΡΙΖΑ έξω από τη Βουλή

Ðáíü óõìðáñÜóôáóçò ðñïò ôïõò áðåñãïýò äéáäçëùôÝò ôçí Ôñßôç 16 Éïõëßïõ 2013, áíÞñôçóå ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôï ðñïáýëéï ôçò ÂïõëÞò êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò ðïñåßáò äéáìáñôõñßáò ôçò ÃÓÅÅ êáé ôçò ÁÄÅÄÕ. Ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ üôáí ç ðïñåßá ÃÓÅÅ â?? ÁÄÅÄÕ Ýöôáóå óôï Óýíôáãìá âãÞêáí óôï ÷þñï ðÜíù áðü ôï ìíçìåßï ôïõ Áãíþóôïõ Óôñáôéþôç êáé áíÜñôçóáí ðáíü ôï ïðïßï Ýãñáöå:
"Íá áðïëýóïõìå ôçí êõâÝñíçóç
¼÷é óôéò áðïëýóåéò óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá". Óôç óõíÝ÷åéá ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáôÝâçêáí óôï äñüìï êáé åíþèçêáí ìå ôïõò äéáäçëùôÝò.
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Ðáíü óõìðáñÜóôáóçò ðñïò ôïõò áðåñãïýò äéáäçëùôÝò ôçí Ôñßôç 16 Éïõëßïõ 2013, áíÞñôçóå ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôï ðñïáýëéï ôçò ÂïõëÞò êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò ðïñåßáò äéáìáñôõñßáò ôçò ÃÓÅÅ êáé ôçò ÁÄÅÄÕ. Ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ üôáí ç ðïñåßá ÃÓÅÅ â?? ÁÄÅÄÕ Ýöôáóå óôï Óýíôáãìá âãÞêáí óôï ÷þñï ðÜíù áðü ôï ìíçìåßï ôïõ Áãíþóôïõ Óôñáôéþôç êáé áíÜñôçóáí ðáíü ôï ïðïßï Ýãñáöå: "Íá áðïëýóïõìå ôçí êõâÝñíçóç ¼÷é óôéò áðïëýóåéò óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá". Óôç óõíÝ÷åéá ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáôÝâçêáí óôï äñüìï êáé åíþèçêáí ìå ôïõò äéáäçëùôÝò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ) EUROKINISSI

Δείτε την κίνηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε την αντίδραση της ΝΔ (Vid)

Πανό συμπαράστασης προς τους απεργούς διαδηλωτές ανήρτησε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο προαύλιο της Βουλής κατα την διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ το μεσημέρι της Τρίτης.

Το πανό ανέγραφε το παρακάτω σύνθημα:

"Να απολύσουμε την κυβέρνηση - Όχι στις απολύσεις στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα".

Στη συνέχεια οι βουλευτές κατευθύνθηκαν στη ράμπα προς την οδό Αμαλίας και ενώθηκαν με τους διαδηλωτές.

Το πλήθος τους υποδέχθηκε με χειροκροτήματα, φωνάζοντας συνθήματα μεταξύ των οποίων: "Ήρθε η ώρα της Αριστεράς".

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κουτσούμπας επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας "αντικοινοβουλευτική κα πολιτικά απαράδεκτη" τη συμπεριφορά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επειδή αποφάσισαν να ξεκινήσουν, όπως είπε, με πανό από τη Βουλή, προκείμενου να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση των συνδικάτων.

"Ξέρετε τι κάνετε με αυτό; Ανοίγετε τον ασκό τον Αιόλου. Αύριο θα τους φέρετε με το πανό μέσα στη Βουλή. Αυτό πάτε να κάνετε", είπε σε έντονο ύφος ο βουλευτής της ΝΔ, προκαλώντας την αντίδραση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το πολυνομοσχέδιο

Στη συνέχεια το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατακεραυνώνει την κυβέρνηση για το πολυνομοσχέδιο.

"Το πολυνομοσχέδιο της κοινωνικής ισοπέδωσης, των απολύσεων, της μείωσης του κατώτατου μισθού και της διάλυσης της υγείας και της παιδείας δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της τρόικας με την κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να σταματήσουν πουθενά. Είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν κάθε συλλογικό δικαίωμα των εργαζομένων και να συρρικνώσουν τη δημοκρατία στα μέτρα τους.

Πλέον δεν υπάρχει καμία αυταπάτη. Το δίλημμα είναι μνημόνιο ή δημοκρατία. Κάθε νέο μνημονιακό μέτρο αποτελεί προαναγγελία των επόμενων, κάθε εκβιασμός προς τον ελληνικό λαό πρέπει να αντιστραφεί".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Γενική απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: Ειρηνικές διαδηλώσεις κατά του πολυνομοσχεδίου

Αλλαγές στο παρά πέντε για να περάσει το πολυνομοσχέδιο

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΔ

SHARE:

24Media Network