Γιώργος Παπανικολάου: "Σημαντική αύξηση των κοινοτικών πόρων για την μετανάστευση και το άσυλο την περίοδο 2014-2020"

Γιώργος Παπανικολάου: "Σημαντική αύξηση των κοινοτικών πόρων για την μετανάστευση και το άσυλο την περίοδο 2014-2020"

Σύμφωνα με την έκθεση και την ενδεικτική κατανομή των πόρων, τα κονδύλια, θα είναι αυξημένα σε σχέση με το τρέχον κατά 40%.

Υπερψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση για την δημιουργία του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης στην ΕΕ, για την περίοδο 2014-2020. Εισηγητής της έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την έκθεση και την ενδεικτική κατανομή των πόρων, τα κονδύλια που θα κατευθυνθούν για την μετανάστευση, το άσυλο και την διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας κατά το νέο δημοσιονομικό πρόγραμμα (2014-2020), θα είναι αυξημένα σε σχέση με το τρέχον κατά 40%. Ειδικά όσον αφορά το νέο ευρωπαϊκό ταμείο ασύλου και μετανάστευσης, αυτό θα αποτελεί έναν ενιαίο χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα αντικαθιστά τα μέχρι σήμερα τρία διαφορετικά ταμεία, (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής) και με προτεινόμενα κεφάλαια 3,9 δις ευρώ. «Εφόσον τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και εγκριθεί η έκθεση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι πόροι που θα κατευθυνθούν για την Ελλάδα κατά τη νέα δημοσιονομική περίοδο, θα είναι σαφώς αυξημένοι» υπογραμμίζει ο εισηγητής του ΕΛΚ κ. Γ. Παπανικολάου.

Σημειώνεται ότι στο νέο Ταμείο περιλαμβάνονται νέες, σημαντικές προβλέψεις, όπως η επιπρόσθετη και έκτακτη βοήθεια σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν επείγουσες συνθήκες, η προώθηση στρατηγικών επαναπατρισμού, οι σημαντικές προβλέψεις και αναφορές για την επανεγκατάσταση εντός της ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται άσυλο, αλλά και η ενίσχυση της αλληλεγγύης και η βελτίωση του καταμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης. Παράλληλα, το νέο ταμείο θα βασίζεται σε απλοποιημένους κανόνες λειτουργίας, που θα εκμηδενίζουν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, διευκολύνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την απορρόφηση των πόρων από τα κράτη μέλη. Η αξιοποίηση των πόρων θα διευκολύνεται επίσης και από το μεγαλύτερο εύρος των επιλέξιμων δράσεων που θα καλύπτονται από το νέο ταμείο.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η συνολική αύξηση των κονδυλίων, η επιπρόσθετη έκτακτη βοήθεια και η μεγαλύτερη ευελιξία για την απορρόφησή τους από κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, που δέχονται τον κύριο όγκο τον μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη αποτελούν αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις είναι ζωτικές για την Ελλάδα. Χωρίς την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και χρηματοδότηση, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε το επόμενο διάστημα να συνεχίσει, να υποστηρίξει και να ολοκληρώσει την πολύ σημαντική προσπάθεια ? με απτά αποτελέσματα - που ήδη καταβάλει».

SHARE:

24Media Network