Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον ΟΔΙΕ. Οι ιπποδρομίες για 20 χρόνια στον ΟΠΑΠ

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον ΟΔΙΕ. Οι ιπποδρομίες για 20 χρόνια στον ΟΠΑΠ

Η σύμβαση, μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΟΠΑΠ για τον ΟΔΙΕ, κατατέθηκε προς κύρωση στην Βουλή. Αύριο θα περάσει από την αρμόδια επιτροπή και την Τετάρτη αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον ΟΔΙΕ.

Ειδικότερα, στην παραχώρηση της 20ετούς διαχείρισης του ιπποδρομιακού στοιχήματος έναντι τιμήματος 40,5 εκατ. ευρώ, προχωρεί το Δημόσιο με τη σύμβαση που κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή. Η σύμβαση, μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΟΠΑΠ για τον ΟΔΙΕ, είχε υπογραφεί στις 24 Απριλίου.

Ο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση (μέσω της εταιρείας Ιπποδρομίες ΑΕ που θα έχει τη διαχείριση του ιπποδρομιακού στοιχήματος), να διεξάγει έναν ελάχιστο αριθμό «ζωντανών» ιπποδρομιών. Σε περίπτωση αθέτησης, θα καταβάλει στο Δημόσιο ποινική ρήτρα 2.700 ευρώ για κάθε ιπποδρομία που υπολείπεται του ελάχιστου αριθμού.

Το 30% των μικτών κερδών του ιπποδρομιακού στοιχήματος θα πηγαίνουν στο Δημόσιο και ειδικότερα, το 24% θα καλύπτει την καταβολή των επάθλων για τις διεξαγόμενες ζωντανά ιπποδρομίες, το 1,5% θα δίδεται στη Φίλιππο Ένωση και το υπόλοιπο 4,5% στα δημόσια ταμεία.

Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο, έως επτά έτη από την έναρξη εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ (31 Οκτωβρίου 2015) αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα συλλογικής, διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου από «τους πάσης φύσεως δανειστές» για «οποιαδήποτε αιτία και για πάσης φύσεως περιουσιακό στοιχείο αυτής». Επίσης, «δεν επιτρέπεται η κήρυξη της ΟΔΙΕ σε πτώχευση», ενώ κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ετών δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν οι εγκαταστάσεις και το ακίνητο ιδιοκτησίας του ΟΔΙΕ στο Μαρκόπουλο.

Δείτε αναλυτικά

το σχέδιο νόμου

την αιτιολογική έκθεση

και την σύμβαση παραχώρησης

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις» εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη από την Ολομέλεια.

SHARE:

24Media Network