'Πολιτικό τάφο' της κυβέρνησης χαρακτηρίζει ο Βενιζέλος τις τηλεοπτικές άδειες

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης".
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης". EUROKINISSI

Προεξόφλησε ότι ο διαγωνισμός για τα κανάλια δεν θα γίνει ποτέ. «Υπερασπίζεστε τους συνεργάτες σας τους καναλάρχες» απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Ευθεία προειδοποίηση στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει στο διαγωνισμό για την χορήγηση τηλεοπτικών αδειών απεύθυνε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος προεξοφλώντας ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα αποτελέσει τον «πολιτικό τάφο» της από ανεξέλεγκτα συμφέροντα. 

«Η διαδικασία των δήθεν αδειών δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ» προεξόφλησε ο κ. Βενιζέλος μιλώντας κατά τη συζήτησης της τροπολογίας που μεταθέτει στη Βουλή την αρμοδιότητα για τον καθορισμό της Βουλής. Ο κ. Βενιζέλος διαμήνυσε, μάλιστα, ότι αν συνεχίσει την διαδικασία τότε θα καταρρεύσει.

«Αν γίνει ο διαγωνισμός θα είναι θεσμικό σκάνδαλο και ο  πολιτικός τάφος της κυβέρνησης» προειδοποίησε και προέβλεψε ότι θα προκύψουν «σκληρά και ανεξέλεγκτα συμφέροντα». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι είναι αντισυνταγματικό «να έρθει και να ορίσει ο νομοθέτης αυθαίρετα ένα μικρό αριθμό αδειών» που δεν θα επιβεβαιώνεται τεχνικά.

«Η κυβέρνηση εγκλωβίστηκε στο δικό της φαύλο κύκλο» πρόσθεσε ο κ. Βενιζέλος και υποστήριξε ότι «τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα» στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Προεξόφλησε, μάλιστα, ότι η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή θα ελεγχθεί δικαστικά και ευρωπαϊκά. Καταλόγισε, μάλιστα, στην κυβέρνηση ότι επιτίθεται στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές.

Στον κ. Βενιζέλο απάντησε σε υψηλούς τόνους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. «Υπερασπίζεστε με κάθε τρόπο τους συνεργάτες σας τους καναλάρχες» είπε απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΠΑΣΟΚ
SHARE: