Σαμαράς: Η ελληνική Προεδρία ξεκινά με πρωτογενές πλεόνασμα και επικείμενη ανάπτυξη

Σαμαράς: Η ελληνική Προεδρία ξεκινά με πρωτογενές πλεόνασμα και επικείμενη ανάπτυξη
INTIME NEWS

Για 5η φορά από την ένταξή της στην ΕΕ η Ελλάδα στην προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι δήλωσαν Σαμαράς και Βενιζέλος, ποιες οι προτεραιότητες

«Η Ελλάδα αρχίζει την Προεδρία της ΕΕ με θετικές επιδόσεις, πρωτογενές πλεόνασμα και επικείμενη ανάκαμψη. Θα είναι μια Προεδρία ελπίδας, ελπίδα για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας πως η Ελληνική Προεδρία ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.

«Θέλω να μην ξεχνάμε ότι αν η Ελλάδα εξακολουθούσε να είναι με την πλάτη στον τοίχο, δεν θα μπορούσε να ασκήσει μια αποτελεσματική Προεδρία. Ούτε θα μπορούσε να εισακουστεί καν η φωνή της. Οφείλεται στον ελληνικό λαό, στις θυσίες του και στην πρόοδο που είχαμε, που σήμερα ακούγεται η φωνή μας στην Ευρώπη. Και εκείνο που διαπιστώνουν πλέον όλοι, είναι πως η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της έναντι των εταίρων της και το σεβασμό που της αξίζει. Άρα και την αποτελεσματικότητα που της χρειάζεται για να προστατεύσει και τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έλεγα ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού Νότου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων και την προώθηση επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μήνυμά του για το Νέο Έτος με την ευκαιρία της ανάληψης της προεδρίας από την Ελλάδα.

Στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας ο κ. Βενιζέλος συμπεριλαμβάνει την εμβάθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης και της Ευρωζώνης, εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας για την τραπεζική ένωση και υλοποίηση του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων. Παραθέτει ακόμη την ενίσχυση της ασφάλειας των κοινών μας συνόρων, μέσω της ανάληψης πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και προώθηση της κινητικότητας που θα διευκολύνει την ανάπτυξη σε έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Ο κ. Βενιζέλος υπογραμμίζει παράλληλα, ότι η Ελληνική Προεδρία έχει υιοθετήσει οριζόντια προτεραιότητα «που διατρέχει όλες τις υπόλοιπες: μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θαλάσσια πολιτική στοχεύει στην υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, καθώς και στην κατάρτιση του πλαισίου για τη "γαλάζια ανάπτυξη" σε τομείς που εκτείνονται από την αλιεία και τον τουρισμό έως τις μεταφορές, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας».

Τονίζει ότι «οι επόμενοι έξι μήνες θα αποτελέσουν σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα, που εξέρχεται από μια κρίση που υπέβαλε τον ελληνικό λαό σε σκληρές θυσίες, αλλά και για την Ένωση στο σύνολό της, καθώς ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης».

Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας

Πιο αναλυτικά τις προτεραιότητες της Ελλάδας στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραθέτει ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας.

Η πρώτη προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν την προώθηση της ανάπτυξης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης στο δανεισμό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, καθώς και την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.

Η δεύτερη προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η εμβάθυνση της ΟΝΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για την τραπεζική ένωση και η Ελληνική Προεδρία φιλοδοξεί να συμβάλει στην εμβάθυνση της ΟΝΕ προωθώντας την ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και αλληλεγγύης.

Η τρίτη προτεραιότητα αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης και της κινητικότητας, καθώς και την προώθηση συνεργειών μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης. Με δεδομένη την ολοκλήρωση του «Προγράμματος της Στοκχόλμης 2010-2014», η Ελληνική Προεδρία σκοπεύει να εργαστεί προς την υιοθέτηση του διάδοχου προγράμματος για την περίοδο 2014-2018, με άξονες τη συνεργασία με τρίτες χώρες στο θέμα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, την αύξηση της χρηματοδότησης προς τις χώρες τις ΕΕ που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες από την εισροή μεταναστών και την προώθηση της Κοινής Πολιτικής Ασύλου.

Σύμφωνα με τον κ. Κούρκουλα, η Ελληνική Προεδρία φιλοδοξεί να προωθήσει και τη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ , με τον ανασχεδιασμό της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014, ώστε σε αυτή να περιληφθούν, εκτός της αναπτυξιακής διάστασης, θέματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο.

Ο κ. Κούρκουλας ανέφερε ότι στη διάρκεια της προεδρίας θα διεξαχθούν 14 υπουργικές Σύνοδοι στην Αθήνα, 35 συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, 57 συναντήσεις ομάδων εργασίας και 33 Συνέδρια ή σεμινάρια.

Στην Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι αφιερωμένο και το τρέχον τεύχος του περιοδικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «The Parliament Magazine» στο οποίο υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η Ελληνική Προεδρία αναμένεται να λειτουργήσει ως μηχανισμός μετάβασης για την ΕΕ λόγω των επερχόμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ανάδειξη της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αναμενόμενες αλλαγές προσώπων ως προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Αναφέρεται επίσης στην προηγούμενη Ελληνική Προεδρία του 2003 και εξαίρει τα επιτεύγματά της, ιδίως την υιοθέτηση της «Ατζέντα της Θεσσαλονίκης» για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Στο περιοδικό επισημαίνεται ότι η Ελληνική Προεδρία θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στην εσωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και προσθέτει:«Εάν η Ελλάδα κατορθώσει να βγει από την Προεδρία με θετικό πρόσημο, αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την επιστροφή της στην ευρωπαϊκή σκηνή μετά από τη δραματική οικονομική και κοινωνική κρίση των τελευταίων ετών».

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εμφανίζεται αισιόδοξος σε ό,τι αφορά την Ελληνική Προεδρία, η οποία, όπως λέει, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την χώρα και την Ευρώπη, καθώς «η άσκησή της είναι πηγή ταυτότητας, αυτοπεποίθησης, υπερηφάνειας», ενώ «θα δείξει στον ελληνικό πληθυσμό ότι το μέλλον του βρίσκεται στην Ευρώπη».

Η Ελλάδα με την προεδρία στην ΕΕ μπορεί να ανακτήσει την εκτίμηση στην Ευρώπη, υπογραμμίζει η αυστριακή εφημερίδα «Κλάινε Τσάιτουνγκ ενώ η «Ντερ Στάνταρντ» αναφέρει πως η Ελλάδα με την προεδρία στην ΕΕ έχει την ευκαιρία να λαμβάνεται πολιτικά και πάλι σοβαρά υπόψη.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ελληνική Προεδρία, Βρυξέλλες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, οι Γερμανοί ειρωνεύονται

SHARE:

24Media Network