Σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια στη διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών

Σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια στη διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών

Κατατέθηκε διάταξη στη Βουλή για τη διαφάνεια στις σχέσεις τραπεζών-ΜΜΕ. Περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές για λόγους διαφήμισης καθώς και δωρεές ή χορηγίες

Με αφορμή την υπόθεση του φερόμενου ως κυκλώματος δημοσιογράφων - εκβιαστών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είχε καλέσει στις 23 Φεβρουαρίου τις διοικήσεις των τραπεζών και των υπόλοιπων φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα να αναρτούν δημόσια όλες τις δαπάνες τους για χορηγίες και διαφημίσεις μέχρι το επίπεδο του τελικού αποδέκτη.

Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση προχώρησε με ταχείς ρυθμούς στη σύνταξη σχεδίου νόμου που θα προάγει τη διαφάνεια και τη διαύγεια στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων:

-Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και τα υποκαταστήματά τους υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετησίως και σε ενοποιημένη βάση πληροφορίες για όλες τις πληρωμές που έγιναν εντός της οικείας οικονομικής χρήσης, ιδίως πληρωμές για λόγους διαφήμισης, προβολής ή προώθησης συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών λόγω χορηγιών.

Σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια στη διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών

-Τα στοιχεία θα δημοσιεύονται στην εταιρική ιστοσελίδα του πιστωτικού ιδρύματος ή υποκαταστήματος που έχει καταχωρηθεί στην οικεία Μερίδα του Γ.Ε.Μ.Η με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων τριμήνου.

Σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια στη διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών
SHARE:

24Media Network