Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται -πρώτη- η Βουλή

Στιγμιότυπο από την συνεδρίαση της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της βουλής με θέμα την επεξεργασία και την εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).(EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
Στιγμιότυπο από την συνεδρίαση της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της βουλής με θέμα την επεξεργασία και την εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).(EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) EUROKINISSI

Από τη Δευτέρα θα διακινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα έγγραφα της Βουλής προς και από τα υπουργεία και τίθεται σε λειτουργία ψηφιακό αποθετήριο. Μέχρι το τέλος του χρόνου το σύνολο της εσωτερικής διακίνησης εγγράφων θα γίνεται ηλεκτρονικά

Ψηφιακή σελίδα «γυρίζει» από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου η Βουλή των Ελλήνων δίνοντας μάλιστα το σήμα, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία, προς την κεντρική κυβέρνηση και την υπόλοιπη Δημόσια Διοίκηση να την ακολουθήσει. 

Η Βουλή ουσιαστικά αποχαιρετά το χαρτί ως προς τη διακίνηση των εγγράφων της τόσο  με την κεντρική κυβέρνηση όσο και με άλλους φορείς του Δημοσίου. Εφεξής, όλα τα έγγραφα του κοινοβουλευτικού ελέγχου (Ερωτήσεις, Αναφορές, Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων) θα αποστέλλονται και θα παραλαμβόνται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ειδικής Πύλης που παρέχει το Ελληνικό Κοινοβούλιο στα υπουργεία. Όλα τα έγγραφα θα διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή και θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και στους αποδέκτες εντός της Βουλής (Βουλευτές, Κοινοβουλευτικές Ομάδες κτλ) δίνοντας τέλος στην κοστοβόρα όσο και χρονοβόρα πρακτική της εκτύπωσης τόνων χαρτιού. Σημειώνεται ότι η Βουλή έχει δημιουργήσει ήδη και Help Desk το οποίο θα συνδράμει τους υπαλλήλους των υπουργείων που δεν είναι εξοικειωμένοι με το ηλεκτρονικό σύστημα. 

Λειτουργία ψηφιακού αποθετηρίου – Disaster recovery center

Από τη Δευτέρα θα λειτουργήσει επισήμως και το ψηφιακό αποθετήριο το οποίο θα επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση εγγράφων όλων των ειδών. Το αποθετήριο θα επιτρέπει τη διάσωση των εγγράφων σε περίπτωση είτε κακόβουλης ενέργειας είτε φυσικής καταστροφής. Μάλιστα, πριν από το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργεία και το λεγόμενο Disaster Recovery Center (σε χώρο εκτός του Μεγάρου της Βουλής) το οποίο σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κύριου συστήματος θα παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Παράλληλα, η Βουλή υλοποιεί ήδη έργο για την πιστοποίηση της ασφάλειας όλων των συστημάτων του Κοινοβουλίου. 

Ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Η Βουλή, όμως, είναι ήδη έτοιμη και για την εφαρμογή της εσωτερικής διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία της 1 Ιανουαρίου 2018. Μάλιστα, το σύστημα λειτουργεί ήδη πιλοτικά μεταξύ του γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, της Διεύθυνσης Πληροφορικής και του Τμήματος Πρωτοκόλλου. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα αρχίσουν να διασυνδέονται σταδιακά με το ΣΗΔΕ όλες οι διευθύνσεις της Βουλής. 

«Πριν εκπνεύσει το 2017 η Βουλή θα δημιουργεί, θα διακινεί -και θα υπογράφει ψηφιακά-όταν χρειάζεται- κάθε έγγραφο που θα παράγει»» τόνισε στο News24/7 στέλεχος της Βουλής. Στόχος του όλου εγχειρήματός  είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα,  η καλύτερη αξιοποίηση των υπαλλήλων αλλά και η βελτίωση των υπηρεσιών μέσω της ευκολότερης πρόσβασης και διαχείρισης των εγγράφων. 

Θυρίδα βουλευτών και app για κινητές συσκευές

Εντός του 2018 η Βουλή φιλοδοξεί να προχωρήσει, όμως, και στη δημιουργία Θυρίδας Βουλευτών όπου θα διοχετεύονται όλα τα έγγραφα που αφορούν κάθε έναν από τους 300 της Βουλής. Το σύστημα θα ειδοποιεί ηλεκτρονικά τους βουλευτές για την παράδοση των εγγράφων αλλά και για τις εσωτερικές υποχρεώσεις τους (παρουσία σε επιτροπές, ψηφοφορίες) καταργώντας τις επιστολές σε έγχαρτη μορφή. Μέσα στο ίδιο έτος η Βουλή θα παράσχει στους βουλευτές και ειδική εφαρμογή, συμβατή με το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «Papyros», για να μπορούν να εκτελούν βασικές ηλεκτρονικές λειτουργίες για τα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω του κινητού τηλεφώνου τους (πχ να υπογράφουν ψηφιακά ένα έγγραφο).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Βουλή
SHARE: