Στόχος, η αναβίωση του βιομηχανικού και παραγωγικού ιστού

Στόχος, η αναβίωση του βιομηχανικού και παραγωγικού ιστού

Ο Επικοινωνιολόγος – Πολιτικός Αναλυτής, Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκης), Πρόδρομος Θεοδουλίδης, γράφει για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις προοπτικές.

Η παρατεταμένη καταστροφική ύφεση των προηγούμενων ετών μας βρίσκει σήμερα, αισιόδοξους και πεπεισμένους ότι μπορούμε να πράξουμε αυτό, που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και η ελληνική οικονομία εν γένει. Να σχεδιάσουμε με υπευθυνότητα την επόμενη μέρα, βάζοντας τα θεμέλιά της.

Και επειδή, τις προηγούμενες δεκαετίες, μια τέτοια συζήτηση παρέμενε θολή και έβαινε ολοκληρωτικά έωλη μέχρι το τέλος, η οργανωμένη διαδικασία που περιγράφουμε, δεν πρεσβεύει μόνον αναπτυξιακούς δείκτες. Αντίθετα, πρωτίστως κοινωνικούς, αφού αξιοποιεί τα μεγάλα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αφού επενδύει στην έρευνα και την τεχνογνωσία, αφού επανακαθορίζει τη θέση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Δεδομένου ότι, το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας μας επέστρεψε, η σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες για τη βελτίωση της θέσης μας στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη, διακρίνει το ρεαλισμό των προθέσεων και των ενεργειών μας. Με απώτατο σκοπό, τον εκδημοκρατισμό της οικονομίας, ως πυρηνικό στοιχείο των πολιτικών μετασχηματισμού και ανασυγκρότησης της παραγωγής.

Αποσπασματικότητα, απουσία μακρόπνοου σχεδιασμού, κοινωνική αδιαφορία, διοικητική ανεπάρκεια, λειτουργική αδιαφάνεια, διαπλοκή, πελατειακές σχέσεις και εμμονή στην ιδεοληψία των χαμηλών μισθολογικών αποζημιώσεων, της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και της ελαστικότητας των μορφών απασχόλησης, έδρασαν ανασταλτικά στην οικονομική και επιχειρησιακή μας εξέλιξη.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέχει σοβαρές προϋποθέσεις παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και έντασης γνώσης σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή υποδομή της Θεσσαλονίκης. Κι επιτέλους, η προτεραιότητα ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσα από συντονισμένες πολιτικές και δράσεις υφιστάμενων φορέων, οφείλει να λάβει την πρακτική της διάσταση.

Ειδικότερα, μιλώντας για εξωστρέφεια, εννοούμε τη διεύρυνση των τύπων των εξαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε μεγαλύτερο γεωγραφικό φάσμα αγορών. Όπως επίσης, τον τομέα προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας, αλλά κυριότατα το σχεδιασμό και την υλοποίηση διμερών κρατικών συμφωνιών με Τρίτες χώρες.

Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είναι μονόδρομος, όσο και η εμβάθυνση των επιχειρησιακών συνεργασιών με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συστάδων επιχειρήσεων (clusters) σε εναρμόνιση με το πνεύμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των βέλτιστων επιχειρησιακών της πρακτικών.

Το σχήμα των παραμέτρων: επενδύσεις, εξαγωγές, καινοτομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ψηφιακή αναβάθμιση και ενεργητική απορρόφηση ανέργων για την αναπτυξιακή φυγή προς τα μπρος, έχει να πάρει αλλά και να δώσει πολλά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε μια επωφελώς, αμφίδρομη δημουργική σχέση.

Ο επαναπατρισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι σπουδαίας σημασίας σε μια προοδευτική ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική που δεν θα ακολουθεί τυφλά, τη λογική των αγορών και της χρηματιστικής οικονομίας, αλλά θα συμμερίζεται τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Κι αυτό, στην Κεντρική Μακεδονία γνωρίζουμε καλά, πόσο μας έχει στοιχίσει, τις τελευταίες δεκαετίες.

Μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ, δεν κατάφερε να αναστρέψει τη βαθιά τάση αποβιομηχάνισης. Οι οικονομικές δραστηριότητες τείνουν να συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο στο «κέντρο» περιορίζοντας τις ζημίες τους, ενώ η περιφέρεια μένει οικονομικά και κοινωνικά αποδυναμωμένη. Στη συνθήκη αυτή, η Περιφέρειά μας, μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εναλλακτικό πρότυπο.

Η Ελλάδα, ως περιφερειακή χώρα της ΕΕ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως γεωγραφικός χώρος της Βαλκανικής, στο ευαίσθητο άκρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, χρειαζόμαστε την αναβίωση του βιομηχανικού και παραγωγικού μας ιστού με την παράλληλη τόνωση της εσωτερικής ζήτησης, από την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η εξέλιξη αυτή, όμως δεν θα είναι εφικτή αν δεν αντικαταστήσουμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό με τη συνεργασία, αν δεν αναπτύξουμε την επιχειρηματική μας δυνατότητα στη βάση ενός περιφερειακού και τομεακού σχεδιασμού. Αν τέλος, δεν αντισταθούμε στη στερεοτυπική αντιμετώπιση του κόσμου της εργασίας, ως παραγωγικού συντελεστή, αναδεικνύοντάς τον σε πλήμνη της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όχι μόνον εντός των παραδοσιακών επιχειρησιακών προσεγγίσεων, αλλά και μέσα από τη δημιουργία δομών της κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.

Στόχος, η αναβίωση του βιομηχανικού και παραγωγικού ιστού
GEORGE KONTARINIS EUROKINISSI

Ο Πρόδρομος Θεοδουλίδης είναι Επικοινωνιολόγος – Πολιτικός Αναλυτής, Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκης) με το Συνδυασμό «ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αυτοδιοίκηση, Εκλογές 2019, Περιφερειακές Εκλογές
SHARE:

24Media Network