Παυλόπουλος: Αξία του Ανθρώπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Παυλόπουλος και Μενουδάκος
Παυλόπουλος και Μενουδάκος EUROKINISSI

Στον κομβικής σημασίας ρόλο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρθηκαν, στην συνάντησή τους, Προκόπης Παυλόπουλος και Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνο Μενουδάκο είχε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Πρώτος πήρε το λόγο ο κ. Μενουδάκος ο οποίος τόνισε: "Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που έχω την τιμή να σας υποβάλω, αποτελεί έναν απολογισμό της δράσης της κατά το 2017. Αποτυπώνει το έργο που υλοποιήθηκε σε όλους τους τομείς παρέμβασής της, στο πλαίσιο της αποστολής που της έχει αναθέσει η Πολιτεία, καθώς και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες της.

ADVERTISING

Τo 2017 ήταν μια χρονιά κομβικής σημασίας για την Αρχή: ήταν το έτος, κατά το οποίο συμπλήρωσε 20 χρόνια λειτουργίας και ταυτοχρόνως, η τελευταία χρονιά που ολοκληρώθηκε υπό το καθεστώς της πρώτης ενωσιακής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων, που θεσπίστηκε το 1995. Πλέον από τις 25 Μαΐου άρχισε να εφαρμόζεται το νέο ευρωπαϊκό νομοθέτημα, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο ενισχύονται τα υφιστάμενα ατομικά δικαιώματα, ενώ παράλληλα κατοχυρώνονται και νέα. Με τον Κανονισμό διευρύνεται η αποστολή της Αρχής και ασκείται σε διαφορετικά νομικά και πραγματικά δεδομένα, λόγω του νέου πλαισίου συνεργασίας με ομόλογες αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρισκόμενη ενόψει της καθοριστικής αυτής μεταβολής νομοθετικού καθεστώτος, η Αρχή λειτούργησε το 2017 έχοντας επίγνωση ότι βρίσκεται στο τέλος μιας περιόδου και στο κατώφλι μιας νέας.

Ετσι κινήθηκε γύρω από δύο άξονες: τη διεκπεραίωση προσφυγών και καταγγελιών και παράλληλα την προετοιμασία της για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού, με τον οποίο αυστηροποιείται το καθεστώς προστασίας, αλλά κυρίως επέρχονται αλλαγές σε θέματα διαδικασίας, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες τροποποιήσεις και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ίδιας της Αρχής. Επιπροσθέτως, η Αρχή κατέβαλε προσπάθεια και πέτυχε να επιτελέσει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το έργο της ενημέρωσης των «υποκειμένων των δεδομένων» και των «υπευθύνων επεξεργασίας» σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αντίστοιχα, σύμφωνα με το ισχύον, κατά το 2017, νομοθετικό πλαίσιο. Συγχρόνως, ανέλαβε πρωτοβουλίες γενικότερης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού, με τη διοργάνωση ή την υποστήριξη σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων ή με αναρτήσεις ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα της. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Αρχή όφειλε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές εξαιρετικά αποδυναμωμένη από άποψη προσωπικού και υποδομών πληροφορικής και δικτύων.

Τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνεχίστηκαν και το 2017, το οποίο προστέθηκε στη σειρά των πολλών ετών, κατά τα οποία η Αρχή λειτουργεί με μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους. Χάρις στην ένταση, όμως, των προσπαθειών του προσωπικού της, η Αρχή βελτίωσε περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2017 το σύνολο των διεκπεραιωμένων προσφυγών/καταγγελιών, ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών ανήλθε σε 3709, αυξημένο κατά περίπου 19,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2016. Ωστόσο, παρατηρήθηκε και αύξηση των εισερχομένων υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών κατά περίπου 29% και των γνωστοποιήσεων επεξεργασιών δεδομένων κατά περίπου 40% σε σχέση με το 2016. Ο δε αριθμός των διασυνοριακών υποθέσεων συνεργασίας με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών και των υποθέσεων συνεκτικότητας εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ανά έτος.

Συνεπώς, η ελλιπής στελέχωση σε συνδυασμό με το ευρύ σύνολο αρμοδιοτήτων και τον αυξανόμενο όγκο εισερχόμενων υποθέσεων αποτελεί παράγοντα που δυσχεραίνει ουσιωδώς τις προσπάθειές της Αρχής να ανταποκριθεί πλήρως στην διευρυνόμενη αποστολή της. Υπό αυτά τα νέα δεδομένα, είναι σαφές ότι είναι αναγκαία η ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής και η αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων, στο πλαίσιο φυσικά των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Κάποια βελτίωση αναμένεται να επέλθει με το διορισμό 13 ειδικών επιστημόνων, για τον οποίο έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το σταθερό ενδιαφέρον σας στην προώθηση της αποστολής της Αρχής. Ελπίζουμε ότι, παρά τις πολλές δυσκολίες, θα ανταποκριθούμε, προς όφελος των πολιτών, στις νέες και αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής".

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος είπε: "Συγχαρητήρια σε σας, κύριε Πρόεδρε, στα μέλη της Επιτροπής, σε όλους τους εργαζομένους, γιατί το 2018 είναι μια χρονιά ορόσημο για την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είκοσι χρόνια μετά, ουσιαστικά, τώρα πλέον έχει πλήρως προσαρμοσθεί και η Ελληνική Νομοθεσία στα διεθνή και στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Από την 1.1.2019 θα υπάρχει πια ένας «ενιαίος χώρος» για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας συγχαίρω επίσης για την δουλειά που κάνετε να ενημερωθεί ο κόσμος, είτε τα φυσικά είτε τα νομικά πρόσωπα, ως προς στις ευθύνες που έχει καθένας για την προστασία αυτών των δεδομένων, που είναι τόσο σημαντικά για την προστασία της Αξίας και της Προσωπικότητας του Ανθρώπου. Γιατί δεν είναι μόνον χρήσιμα για την Προσωπικότητα.

Είναι χρήσιμα και για την Αξία του Ανθρώπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία του Συντάγματος. Τέλος, σας συγχαίρω γιατί, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη Επιτροπή - το κάνουν και οι άλλες αλλά το κάνετε με μεγαλύτερη ένταση και δείχνετε έτσι και τον δρόμο - υπάρχουν αυτές οι περιλήψεις των αποφάσεων τις οποίες λαμβάνετε που είναι εξαιρετικά χρήσιμες και για τον απλό άνθρωπο, πολύ περισσότερο για τα Δικαστήρια, για τον Νομικό Κόσμο, ο οποίος χειρίζεται τα ζητήματα αυτά. Σε μια εποχή, η οποία είναι εξαιρετικά τεχνική στα ζητήματα αυτά, χρειάζεται αυτή η ενημέρωση. Και ο τρόπος με τον οποίο τις περιλήψεις αυτές τις συντάσσετε κάνει τα θέματα αυτά, που είναι τεχνικά, προσιτά στον καθένα. Και πάλι, καλή δύναμη, Καλή Χρονιά, καλή συνέχεια".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Προκόπης Παυλόπουλος, Πρόεδρος Δημοκρατίας
SHARE:

24Media Network