Τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για το 2019

Τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για το 2019

Από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, πρώτο στην κατάταξη είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Δόθηκε στη δημοσιότητα και φέτος η λίστα QS World University Rankings με τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου για το 2019. Αξιολογήθηκαν σχεδόν 1000 πανεπιστήμια με γνώμονα έξι παράγοντες - ακαδημαϊκή φήμη (παγκόσμια έρευνα), φήμη των εργαζομένων (παγκόσμια έρευνα), αναλογία διδασκόντων και φοιτητών, εύφημες μνείες ανά σχολή και ποσοστό διεθνών φοιτητών.

Από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, πρώτο στην κατάταξη είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καταλαμβάνονται περιλαμβάνεται στη λίστα τη θέση 446 στην παγκόσμια κατάταξη και στη θέση 42 βάσει αντικειμένου σπουδών.

Η πρώτη δεκάδα στην κατάταξη έχει ως εξής:

1.Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2.Stanford University

3.Harvard University

4.California Institute of Technology (Caltech)

5.University of Oxford

6.University of Cambridge

7.ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology

8.Imperial College London

9.University of Chicago

10.UCL (University College London)

Η κατάταξη, οι αριθμοί και τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα QS' topuniversities.com και ισχύουν την 27η Αυγούστου 2018.

SHARE: