Την Τρίτη κατατίθεται η ψήφος των αποδήμων- Προϋπόθεση η φορολογική δήλωση στην Ελλάδα 

Την Τρίτη κατατίθεται η ψήφος των αποδήμων- Προϋπόθεση η φορολογική δήλωση στην Ελλάδα 
Κάλπη στις εκλογές Eurokinissi

Το τελικό νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών. Αντί για ελληνικό ΑΦΜ όρος να έχει υποβάλλει ο ψηφοφόρος φορολογική δήλωση στην Ελλάδα είτε το τρέχον είτε το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Την προσεχή Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη δυνατότητα ψήφου των εκτός Επικρατείας Ελλήνων έτσι ώστε να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις διακομματικές συνεδριάσεις για το θέμα υπήρξε η καταρχήν σύγκλιση σε μια συμφωνία 4 + 1 σημείων, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της πλειοψηφίας των 200 θετικών ψήφων.

Η μόνη αλλαγή σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, η οποία σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών επήλθε κατόπιν συνεννόησης για τα κόμματα, είναι πως αντί για ελληνικό ΑΦΜ προϋπόθεση είναι να έχει κάνει ο ψηφοφόρος φορολογική δήλωση στην Ελλάδα είτε το τρέχον είτε το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Τα βασικά σημεία του νόμου:

Διεξαγωγή της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν σε πρεσβείες, προξενεία, χώρους οργανώσεων απόδημων ή άλλους κατάλληλους χώρους. Ο ελάχιστος αριθμός για να συγκροτηθεί εκλογικό τμήμα είναι οι σαράντα (40) εκλογείς.

Η ψήφος των εκλογέων που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στα ανωτέρω εκλογικά τμήματα θα μετράει ισότιμα στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα και, επομένως, για τη συνολική κατανομή των εδρών.

Αυξάνονται σε 15 από 12 οι βουλευτές επικρατείας. Οι εκλογείς στα τμήματα του εξωτερικού θα επιλέγουν (δίχως να θέτουν σταυρό προτίμησης) το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν. Εναπόκειται στα κόμματα αν θα επιλέξουν έναν ή περισσότερους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο επικρατείας που θα προέρχονται από τον Ελληνισμό της διασποράς.

Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού έχουν οι εκλογείς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α. Τα τελευταία τριάντα πέντε (35) χρόνια έχουν ζήσει δύο (2) έτη στην Ελλάδα

β. Έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9) είτε το τρέχον είτε το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του άρθρου 54 του Συντάγματος ώστε να είναι συμβατοί με το Σύνταγμα οι περιορισμοί του σημείου 4.

Η αίτηση του εκλογέα θα γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική πύλη η οποία αναμένεται να λειτουργήσει εντός δύο μηνών από τη ψήφιση του νόμου. Εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία για την απόδειξη των κριτηρίων του σημείου 4 είναι διαθέσιμα σε βάσεις δεδομένων του Δημοσίου (και συναινεί ο εκλογέας) αυτά θα αντλούνται αυτεπάγγελτα άμεσα.

Η πιστοποίηση των κριτηρίων διαμονής γίνεται με δημόσια έγγραφα και ιδίως:

α) Βεβαίωση φοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής ή επαγγεμπατικής εκπαίδευσης ή από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) της ημεδαπής 

γ) Βεβαίωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για όσο διάστημα διαρκεί αυτή

Δεν απαιτείται υποβολή φορολογικής δήλωσης εφόσον ο εκλογέας:

αα) δεν έχει συμπληρώσει τα τριάντα έτη (30) ζωής και 

ββ) έχει υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α’ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα