Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Γιάννης Λεοντάρης

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Γιάννης Λεοντάρης

Στην επιστολή παραίτησής του ο Γιάννης Λεοντάρης μιλά για επιλεκτική εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ από τη γενική διευθύντρια του ΕΛΚ

Την παραίτησή του υπέβαλε και επίσημα την Τρίτη ο πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Γιάννης Λεοντάρης, με επιστολή του στην υπουργό Πολιτισμού, επικαλούμενος λόγους υγείας.

Στην επιστολή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι είναι «αδύνατη η συνέχεια της συνεργασίας» με την γενική διευθύντρια του ΕΚΚ, Ηλέκτρα Βενάκη, λόγω «επιλεκτικής εφαρμογής από την Γενική Διευθύντρια, αποφάσεων του ΔΣ».

ADVERTISING

Η επιστολή παραίτησης

«Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

όταν, τον Ιανουάριο του 2016 μου ανατέθηκαν από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κύριο Μπαλτά τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, μου επισημάνθηκε με έμφαση η ανάγκη για εφαρμογή της νομιμότητας στον Φορέα σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Αφού ενημερώθηκα για τις δυσλειτουργίες αλλά και τις χρόνιες παθογένειες του ΕΚΚ, διαπίστωσα ότι στην ουσία το νέο ΔΣ εκλήθη να φέρει εις πέρας μία διαδικασία «ειδικού σκοπού» καθώς όλες μας οι προσπάθειες θα έπρεπε πρωτίστως να εστιαστούν στο νοικοκύρεμα του Φορέα. Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει με την κατάθεση των πεπραγμένων της περιόδου 2016-17, μετά από πάροδο δεκατεσσάρων μηνών ο παραπάνω στόχος έχει επιτευχθεί απολύτως, καθώς πέρα από την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3905/10 και το οικονομικό νοικοκύρεμα του ΕΚΚ εξασφαλίστηκαν και πολύ σημαντικές υποδομές για την άρτια λειτουργία του. Δεν θα μπορούσα ωστόσο να μην επισημάνω το γεγονός ότι σχεδόν για κάθε απόφαση του παρόντος ΔΣ του ΕΚΚ η οποία απέβλεπε στην εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, υπήρξαν ισχυρές αντιδράσεις είτε από φορείς της κινηματογραφικής κοινότητας, είτε από εργαζόμενους του ΕΚΚ είτε από μερίδα των ΜΜΕ. Είναι εντυπωσιακό, ως αρνητικό φαινόμενο, το γεγονός ότι κατ’ επανάληψη μας ζητήθηκε να μην εφαρμόσουμε τον Ν.3905/10, αν και ως όργανο διοίκησης εποπτευόμενου Φορέα αυτό ακριβώς οφείλαμε πρωτίστως να πράξουμε. Αυτό το -τουλάχιστον παράδοξο- αίτημα διατυπώθηκε για ζητήματα όπως ο διορισμός των Διευθυντών του ΕΚΚ, η ίδρυση και στελέχωση του HELLENIC FILM COMMISSION, η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου για παλαιότερες χρήσεις, η επωφελής για το Δημόσιο επίλυση του κτηριακού κ.α. Παρ’ όλα αυτά, έστω και με καθυστερήσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονταν στις παραπάνω αντιδράσεις, οι αποφάσεις αυτές εφαρμόστηκαν, γεγονός που μας κάνει υπερήφανους ως ΔΣ του ΕΚΚ. Ειδικότερα δε, σε ό,τι αφορά στα πορίσματα του διαχειριστικού ελέγχου τα οποία αναμένονται εντός των προσεχών εβδομάδων, αυτά θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας της διαχείρισης δημόσιου χρήματος από τον Φορέα, κατά την περίοδο από το 2011 μέχρι το 2016.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ", "ΕΓΚΩΜΙΟ ΒΡΑΔΥΤΗΤΑΣ", "Ο ΘΕΙΟΣ ΦΡΑΝΚ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-"ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ" // PRESS CONFERENCE OF "GUARDIANS OF TIME", "AN ECONOMIUM OF SLOWNESS", "UNKLE FRANK" ΣΤΗ ΦΩΤΟ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ EUROKINISSI


Η κάλυψη, μέσω της συγχώνευσης περιόδων κρίσεων και της διασφάλισης πλαισίου διαφάνειας με τον ορισμό γνωμοδοτικής επιτροπής, εγκρίσεων του συνόλου των καθυστερούμενων καλλιτεχνικών προτάσεων οι οποίες εκκρεμούσαν από το τέλος του 2014 και οι συνολικές προεγκρίσεις ύψους περίπου 3.500.000 ευρώ, έδωσαν σημαντική ανάσα στην κινηματογραφική παραγωγή. Επίσης, η επιλογή του Τίμωνα Κουλμάση για τη θέση του νέου εθνικού εκπροσώπου στο Ταμείο EURIMAGES, μας δικαίωσε απολύτως μόλις δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του: στην τελευταία σύνοδο του EURIMAGES εγκρίθηκαν τέσσερεις από τις πέντε ελληνικές προτάσεις, κάτι που δεν έχει συμβεί σχεδόν ποτέ στο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του HELLENIC FILM COMMISSION, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής: η ίδρυση και στελέχωση του HELLENIC FILM COMMISSION στο ΕΚΚ, η οποία ολοκληρώθηκε σε εφαρμογή του Ν. 3905/10 είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη όχι μόνο της κινηματογραφικής παραγωγής αλλά γενικότερα για την ελληνική οικονομία και τον τουρισμό, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Θέματα που αφορούν την προσέλκυση για πραγματοποίηση ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, όπως: το πλέγμα των επιχειρήσεων του κινηματογραφικού κλάδου, η υλικοτεχνική υποδομή τους, οι τεχνικές δυνατότητες του εξοπλισμού τους, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι τεχνικές ειδικότητες του κλάδου, το καλλιτεχνικό δυναμικό που εμπλέκεται στην παραγωγή του έργου, οι απαιτούμενες εργασίες, ο έλεγχος κοστολόγησης των εργασιών που θα γίνουν στην Ελλάδα, η επιλεξιμότητα των δαπανών που αφορούν στο έργο, τα προσδοκώμενα άμεσα οφέλη για την εθνική μας κινηματογραφία, (μεταφορά τεχνογνωσίας από μεγάλες παραγωγές, απασχόληση επαγγελματιών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων κα) από την κυκλοφορία του έργου στη διεθνή αγορά και άλλα πολλά εξειδικευμένα στοιχεία όπως η συμβατότητα του έργου με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον κινηματογράφο, τις διακρατικές ή διεθνείς συμφωνίες για τις κινηματογραφικές παραγωγές και συμπαραγωγές, η αναγνωρισιμότητα της χώρας μας στο σενάριο και στην οθόνη, οι πιθανές επιδράσεις που θα έχει στον ξένο θεατή και πολλά άλλα, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και τα οποία πρέπει να συνεκτιμώνται από εξειδικευμένα στελέχη στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου οργανισμού, όπως το ΕΚΚ με το Film Commission.

Εξαιρετικά σημαντικός είναι και ο ρόλος του δημόσιου Hellenic Film Commission, ως εγγυητή της διαφάνειας και της τήρησης των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στους ιδιωτικούς φορείς (γραφεία παραγωγής, εταιρείες post production, επαγγελματίες στον κλάδο των οπτικοακουστικών) οι οποίοι εμπλέκονται στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών προς τις ξένες παραγωγές. Η πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους ξένους παραγωγούς και η - χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς ή προνομιακή αντιμετώπιση - προβολή προς το εξωτερικό, των εξαιρετικά υψηλών δυνατοτήτων που έχει ο κλάδος των οπτικοακουστικών στην Ελλάδα, εξαλείφει απολύτως τον κίνδυνο δημιουργίας ενός εγχώριου ολιγοπωλίου το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να αποκομίζει κατά προτεραιότητα οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητα ξένων παραγωγών στην Ελλάδα, σε βάρος μικρών, νέων ή περιφερειακών γραφείων παραγωγής και post production. Υπό το πρίσμα αυτό, ο δημόσιος χαρακτήρας του Hellenic Film Commission, μπορεί να εγγυηθεί διαφάνεια και ίσους κανόνες ανταγωνισμού ανάμεσα στους ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο της υγιούς λειτουργίας της αγοράς.

Εκτίμησή μου είναι ότι η ενδεχόμενη διαφαινόμενη εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του HELLENIC FILM COMMISSION στον νέο υπό ίδρυση φορέα (ΕΚΟΜΕ) στο πλαίσιο νέου νομοθετικού πλαισίου, αν τελικά πραγματοποιηθεί, εγκυμονεί τον κίνδυνο της εκχώρησης του ελέγχου αυτής της δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα σε αντίθεση με την συνήθη ευρωπαϊκή πρακτική, με όλες τις συνέπειες που αυτό θα επιφέρει.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω σχετικά με μία σημαντική δυσλειτουργία την οποία, ως ΔΣ δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Θεωρώ προσωπική μου αποτυχία το ότι το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων του ΕΚΚ στάθηκε σταθερά από τον πρώτο μήνα της θητείας μας απέναντι στην παρούσα Διοίκηση και όχι δίπλα της, ιδιαίτερα όταν με αποφάσεις μας έγινε φανερή η πρόθεσή μας να εφαρμόσουμε πλήρως το νόμο και να επιβάλουμε κανόνες ισονομίας για όλο το προσωπικό. Αποφάσεις που αφορούσαν απλά ζητήματα εφαρμογής του νόμου όπως (αναφέρω ενδεικτικά) η διακοπή της παράνομης πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλισης του προσωπικού ή η αυτονόητη τοποθέτηση μηχανισμού ελέγχου της προσέλευσης των υπαλλήλων στην υπηρεσία τους, συνάντησαν την αντίδραση του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων. Η δεύτερη απόφαση μάλιστα, με ευθύνη της Γενικής Διευθύντριας, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Θα πρέπει βεβαίως να αναγνωρίσω ότι με αρκετούς εργαζόμενους του Φορέα υπήρξε γόνιμη και αρμονική συνεργασία, γεγονός για το οποίο αισθάνομαι υποχρέωση να τους ευχαριστήσω, ωστόσο εντός του ΕΚΚ αυτοί οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν τον κανόνα αλλά την εξαίρεση.

Δυστυχώς, τα παραπάνω προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά ούτε από τη νέα Γενική Διευθύντρια. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις προέκυψαν προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των οργάνων Διοίκησης του ΕΚΚ λόγω επιλεκτικής εφαρμογής από την Γενική Διευθύντρια, αποφάσεων του Δ.Σ. Στην πορεία της συνεργασίας του Δ.Σ. με την Γενική Διευθύντρια, έγινε φανερό ότι η κυρία Βενάκη δεν εφάρμοσε την πολιτική που χάραξε το ΔΣ σε ζητήματα διαχείρισης προσωπικού, και υπηρέτησης σκοπών του ΕΚΚ που προβλέπονται από τον νόμο 3905/10. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι σε κλήση που απευθύναμε στην Γενική Διευθύντρια για να εξηγήσει την στάση της αυτή, το περιεχόμενο και το ύφος της απάντησής της προς το Δ.Σ. καθιστά - σε ό,τι με αφορά - αδύνατη τη συνέχεια της συνεργασίας μαζί της. Θα ήθελα και γι’ αυτή τη δυσλειτουργία να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί, καθώς κατά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή δεν κατάφερα να διακρίνω και να προβλέψω την απόσταση ανάμεσα στην πολιτική που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε και στις επιδιώξεις του προσώπου που επελέγη τελικά για τη θέση αυτή. Είμαι ωστόσο βέβαιος ότι με την έγκριση και θέση σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΚΚ τον οποίο σας καταθέσαμε, θα υπάρχει πλέον ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων βάσει συγκεκριμένου και σαφούς κανονιστικού πλαισίου, σε εφαρμογή του γράμματος και του πνεύματος του ν.3905/10.

Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στο γεγονός ότι το παρόν ΔΣ λειτούργησε από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι σήμερα με απόλυτη σύμπνοια και άψογες δημοκρατικές διαδικασίες. Τα μέλη του συμμετείχαν ενεργά, με καθημερινή και επίπονη εργασία στην επεξεργασία και χάραξη πολιτικής, έχοντας αναλάβει η κάθε μία και ο καθένας επιμέρους τομείς δράσης. Η ομοψυχία, η συλλογικότητα και οι κοινοί στόχοι μας, αποτέλεσαν τα ισχυρά όπλα για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Στηρίζοντας απολύτως και ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες και αποφάσεις του παρόντος ΔΣ, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Αντιπρόεδρο κύριο Κώστα Τερζή και όλα τα μέλη για την άψογη συνεργασία μας και τη στήριξη που μου παρείχαν σε δύσκολες στιγμές και να ευχηθώ ολόψυχα την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου που έχουν αναλάβει.

Δυστυχώς, οι δυσλειτουργίες στις οποίες αναφέρθηκα ήδη, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις των ακαδημαϊκών μου καθηκόντων, τις καλλιτεχνικές μου υποχρεώσεις αλλά κυρίως το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα πρόσφατα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας και έντονου στρες, δεν μου επιτρέπουν πλέον να είμαι συνεπής, αποτελεσματικός και χρήσιμος ως προς τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν στο ΕΚΚ. Ελπίζοντας ότι κατά το διάστημα της θητείας μου συνέβαλα έστω και λίγο στην αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας, το οικονομικό και διοικητικό νοικοκύρεμα, την εξασφάλιση σημαντικών υποδομών για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σας, ζητώ προκαταβολικά την κατανόησή σας και σας παρακαλώ να αποδεχτείτε την παραίτησή μου για σοβαρούς προσωπικούς λόγους από τη θέση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΚ Γιάννης Λεοντάρης»

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παραιτήθηκε ο Γ. Κιμούλης από το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

24Media Network