"Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου" - Νέο βιβλίο από τον Γ. Λακόπουλο

O Γιώργος Λιακόπουλος

Οι λεπτομέρειες για το νέο βιβλίο του Γιώργου Λιακόπουλου το οποίο κυκλοφορεί έως το τέλος του Νοέμβρη.

Ως το τέλος Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Καστανιώτη το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Γ. Λακόπουλου με τίτλο: " Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου". Είναι ένας "οδηγός για πολιτικούς και πολιτευόμενους".

Το βιβλίο διερευνά τη σχέση της πολιτικής με την επικοινωνία και τους κανόνες στους οποίους υπόκειται όποιος προσέρχεται για να δράσει στο δημόσιο χώρο.

Αυτός ο χώρος είναι εξ αρχής σκηνοθετημένος και για να πετύχει τους στόχους του πρέπει να αυτοσκηνοθετηθεί.

Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει σε συναφή ερωτήματα. Πού συναντώνται η Πολιτική και η Επικοινωνία και πως αλληλοεπηρεάζονται; Πως διαμορφώνεται το ύφος της δημοσίας παρουσίας; Τι είναι η στρατηγική, τι είναι τα ΜΜΕ και πως εκπαιδεύεται το δημόσιο πρόσωπο;

Με τρόπο οι πολιτικοί μπορούν να διεκδικήσουν το ρόλο του πρωταγωνιστή σε μια παράσταση στην οποία ο χρόνος αποφασίζει για όλα;

Είναι ένα εγχειρίδιο που θα κάνει πολιτικούς και πολιτευόμενους, αλλά και απλούς πολίτες, να αναθεωρήσουν όσα πίστευαν για την πολιτική και την επικοινωνία.

SHARE: