H Inalan είναι γένους θηλυκού

Διαβάζεται σε 5'
H Inalan είναι γένους θηλυκού

Πολλές στρατηγικές θέσεις μέσα στην εταιρία έχουν “άρωμα γυναίκας”

Την ώρα που ακόμα και το 2024 οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις δεν είναι ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ ανδρών και γυναικών στους εργασιακούς χώρους, η Inalan αποδεικνύει ότι επενδύει στη γυναίκα και σε στελέχη με ικανότητες, χωρίς διακρίσεις.

Η έμφυλη ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων γενικότερα στην κοινωνία και ειδικότερα στον εργασιακό χώρο, είναι μία πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε οργανισμός που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του, την ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού του και συνεπώς στην εξέλιξή του. Το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων (GEP) αναδεικνύει την προσήλωσή της στην αξιολόγηση και διόρθωση τυχόν διακρίσεων. Καθορίζει στόχους και παρακολουθεί την πρόοδο της προς την ισότητα των φύλων μέσω συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών.

Η Inalan από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της το 2014, επενδύει στην κατάλληλη εκπαίδευσή της, ώστε να διασφαλίσει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στο επαγγελματικό της περιβάλλον και να επιτευχθεί η δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και δίκαιης μεταχείρισης των γυναικών μέσα σε αυτό, χωρίς διακρίσεις.

Γνωρίζοντας την δυναμική του γυναικείου φύλου, η ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού προς τις γυναίκες, επηρεάζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας τους στο εργασιακό πλαίσιο και όχι μόνο.

Η πρωτοπορία και η καινοτομία, είναι μία από τις βασικές αρχές της Inalan κι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην επίτευξή τους, είναι η εμπιστοσύνη που έχει δείξει στις γυναίκες και οι ίσες ευκαιρίες που τους δίνονται, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας, κατέχοντας ηγετικές θέσεις και είναι αδιαμφισβήτητα υπεύθυνες για ένα μεγάλο μέρος της ραγδαίας ανάπτυξης της.

Η Inalan είναι γένους θηλυκού. Τι σημαίνει αυτό;

Πολλές στρατηγικές θέσεις μέσα στην εταιρία έχουν “άρωμα γυναίκας”:

Η Γιάννα Τανασίδου είναι Νομική Σύμβουλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Inalan. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλάει 4 γλώσσες και ειδικεύεται στις τηλεπικοινωνίες.

Η κυρία Τανασίδου πορεύεται με την Ιναλαν από την σύσταση της από το 2014 και φέτος κλείνει μαζί με την Εταιρεία 10 χρόνια, έχοντας συμβάλλει δυναμικά στον αρχικό σχηματισμό και περαιτέρω ανάπτυξή της μέχρι και σήμερα.

«Σημαντικό είναι να προάγουμε αξίες ισότητας και σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, εστιάζοντας στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Ο στόχος μας είναι η προώθηση του σωστού εργασιακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες με γνώμονα την ανοδική πορεία των ποσοστών τους σε θέσεις ευθύνης.»

Η Βαλέρια Κάλφα, Regional Manager Βόρειας Ελλάδας, έγινε μέλος της ομάδας της Inalan στα τέλη του 2016. Από το 2018 προήχθη στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας (Regional Manager), με κύρια αποστολή την αναβάθμιση της συνεργασίας της εταιρίας με τους Δήμους της πόλης, τη σύναψη επαγγελματικών συμφωνιών και την εδραίωση της Inalan ως ενός από τους σημαντικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη χώρα.

Βασικό της μέλημα και καθήκον είναι ο συντονισμός και η οργάνωση όλων των τμημάτων, ώστε ο τελικός χρήστης να έχει τις καλύτερες δυνατές, αμεσότερες και αδιάλειπτες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση. «Πάντοτε αισθανόμουν την Inalan ως σπίτι μου και τους συνεργάτες μου ως οικογένειά μου. Με κεντρικό γνώμονα την αμφίδρομη σχέση εκτίμησης ανάμεσα στα πρόσωπα της διοίκησης και των υφιστάμενων, με έντονο τον χαρακτήρα του σεβασμού, της ανταλλαγής απόψεων και του διαλόγου», δηλώνει η ίδια.

Η Ελεονώρα Κεσίδου είναι η υπεύθυνη μηχανικόs της Inalan. Τελείωσε το Πολυτεχνείο Πάτρας, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και έκτοτε δραστηριοποιείται δυναμικά στην εταιρία.Ο ρόλος της πολιτικού μηχανικού σε έναν αποκλειστικά ανδροκρατούμενο τομέα, είναι πολυδιάστατος και αποτελεί πρόκληση, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει πολλές αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση έργων.

Η Έλκυ Μπουκίου βρίσκεται στην Inalan από το Μάϊο του 2017. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι υπεύθυνη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων. Συνεργάζεται με Δήμους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως οι Εφορίες Αρχαιοτήτων, Φυσικό Αέριο και ο ΟΑΣΑ, με σκοπό την έκδοση αδειών για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων οπτικών ινών.

Οι γυναίκες στελέχη που απαρτίζουν την ομάδα της Inalan είναι ξεχωριστές, αυτόβουλες, ισχυρές προσωπικότητες έχοντας προσφέρει αμέτρητες από τις πολύπλευρες γνώσεις τους από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, συμβάλλοντας έτσι στην ανοδική πορεία της εταιρείας τα τελευταία 10 έτη λειτουργίας της. Είναι ο πυρήνας που δεν σταματάει να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται ένας οργανισμός για να επιβιώσει και να ‘’μεγαλώσει’’ στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα