Η Eurobank ανακοινώνει την απόκτηση επιπλέον μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας

Διαβάζεται σε 1'
Η Eurobank ανακοινώνει την απόκτηση επιπλέον μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας
UNSPLASH

Η απόκτηση των επιπλέον μετοχών έγινε στις 28 Ιουνίου 2024

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. («Eurobank»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2024 αγόρασε 168 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») στην τιμή των 2,56 ευρώ ανά μετοχή και έναντι συνολικού τιμήματος €430,10 περίπου.

Η Eurobank, μετά την παραπάνω απόκτηση, κατέχει άμεσα 229.030.025 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,48% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα