Στην ημερήσια διάταξη οι οίκοι ανοχής

Στην ημερήσια διάταξη οι οίκοι ανοχής

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και το καυτό ζήτημα αδειών των οίκων ανοχής

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και οι άδειες για οίκους ανοχής, όπως αναφέρεται χαρκτηριστικά "ο ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. -  Π.Ε. Χαλκιδικής για την Επιτροπή γνωμοδότησης για άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενο πρόσωπο με αμοιβή".

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής  Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης με κωδικό 062 (Α.Π. 512/23-01-2012) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007- 2013» στον άξονα προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ».

Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής  Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων FLINKMAN/CIVIL PROTECTION και Soil Sustainability (So.S.)/ LIFE+ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής  Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  έργου (πράξης): «Συμβουλευτική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής  Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά από και προς 8Ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών.

Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής  Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση παραχώρησης ενός αλατοδιανομέα από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς το Δήμο Ωραιοκάστρου.

Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής  Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση συμμετοχής της Π.Κ.Μ. σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού (περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2012).

Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής  Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση επιχορήγησης του Ιδρύματος  «Άσυλο του Παιδιού».

Εισηγητής:Απόστολος Τζιτζικώστας, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 9ο: Βεβαίωση της αυτοδίκαιας άρσης της απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με την υπ’αριθ.1067528/7049/0010/99 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 687Δ΄/24-9-1999) για τη «Διάνοιξη τμήματος της επαρχιακής οδού Σερρών-Νιγρίτας στις προσβάσεις της γέφυρας του ποταμού Στρυμόνα (Χ.Θ.0+000–Χ.Θ. 3+245,42)» στο Νομό Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών  για α) συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων β) συγκρότηση επιτροπής «Γενικός Κανονισμός Λιμένα αρ. 20, άρθρο 35 «Ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» γ) Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα Ανέλκυσης - Απομάκρυνσης - Εξουδετέρωσης Ναυαγίων και πλοίων» περιοχών αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής:  Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών  στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα Ανέλκυσης - Απομάκρυνσης - Εξουδετέρωσης Ναυαγίων και πλοίων περιοχών αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Καβάλας.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης και υπογραφής σύμβασης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011-2012.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. -  Π.Ε. Χαλκιδικής για την Επιτροπή γνωμοδότησης για άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενο πρόσωπο με αμοιβή.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιερισσού – Γενικός Κανονισμός Λιμένα αρ.20, άρθρο 35 «Ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιερισσού – «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιερισσού-«Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο» ΦΕΚ 18Α/2000.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε Χαλκιδικής.

SHARE:

24Media Network