Δύο ελληνικές εταιρείες αξιοποιούν το IoT για να μειώσουν τη φύρα στο γάλα

Δύο ελληνικές εταιρείες αξιοποιούν το IoT για να μειώσουν τη φύρα στο γάλα

Ένα πολύ σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό του κτηνοτροφικού τομέα και στην αποφυγή της μείωσης της υποβάθμισης του γάλακτος επιχειρούν να κάνουν δύο ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Infoscope Hellas και SCiO ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο τη μείωση ή και τον μηδενισμό της ποσότητας γάλακτος που αλλοιώνεται κατά την επεξεργασία. Η αλλοιωμένη ποσότητα οφείλεται στο αυξημένο μικροβιακό φορτίο που εμπεριέχεται σε αυτή, με αποτέλεσμα να πετιέται.

Οι δύο εταιρείες θέτουν σε εφαρμογή τις τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων, που αφορούν τη σύνδεση διαφόρων συσκευών με ενσωματωμένους αισθητήρες και εξοπλισμό διασύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνεται η συλλογή και μετάδοση δεδομένων μέσα σε ένα δίκτυο. Στόχος είναι να προβλέπεται το μικροβιακό φορτίο που αναπτύσσεται σε παγολεκάνες συγκομιδής γάλακτος και να ειδοποιούνται άμεσα, σε πραγματικό χρόνο, οι παραγωγοί ώστε να προχωρούν στις κατάλληλες ενέργειες πριν να είναι πολύ αργά.

Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Αρχικά, η Infoscope Hellas εγκαθιστά σε παγολεκάνες την συσκευή Διαδικτύου των Πραγμάτων “Meton”, που διασυνδέεται με αισθητήρες και, έτσι, προχωρά σε μετρήσεις της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του Ph, της στάθμης και της πίεσης του γάλακτος κατά τη συγκομιδή του. Αφού αποστείλει τα δεδομένα στην πλατφόρμα παρακολούθησης και αναφοράς “Meterscope”, η εταιρεία SCiO προχωρά στις προβλέψεις του μικροβιακού φορτίου που έχει αναπτυχθεί μέσα στις παγολεκάνες, μέσω της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης Qvantum.

Με αυτό τον τρόπο, οι παραγωγοί και τα τυροκομεία μπορούν να προλάβουν τις όποιες αλλοιώσεις, οι οποίες οδηγούν στην ποιοτική υποβάθμιση ή ακόμα και στην αχρήστευση του γάλακτος.

Η εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιείται ήδη πιλοτικά σε τρία τυροκομεία της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι δύο εταιρείες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωσή της, ώστε να γίνει όσο το δυνατό πιο ακριβής στις προβλέψεις και τις μετρήσεις του μικροβιακού φορτίου. Αξίζει να σημειωθεί, πως η πιλοτική ανάπτυξη της εφαρμογής έλαβε χρηματοδότηση από το έργο Horizon 2020 Diva Project, ενώ αναμένεται η πλήρης έκδοσή της για εμπορική αξιοποίηση με περισσότερους παραγωγούς και τυροκομεία της χώρας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα