Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ

Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική δέσμευση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης

Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική δέσμευση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης

Με στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία συνθηκών για ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών τομέων και επενδύσεων που συνάδουν με τις κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς «πορεύεται» με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και και έχει ως στόχο να συμβάλλει τα μέγιστα στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με βάση της κατευθύνσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Πειραιώς ήταν μια από τις 30 τράπεζες παγκοσμίως και η πρώτη από την Ελλάδα που συμμετείχε στην διαμόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking) στο πλαίσιο του UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking - PRB) καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking) στις επόμενες δεκαετίες. Οι Αρχές διαμορφώθηκαν εντός του 2019 και είχαν ως πρωταρχικό στόχο να εναρμονίσουν τη λειτουργία των τραπεζών με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Εφαρμόζοντας τις Αρχές, η Τράπεζα αναλαμβάνει δράση σε δύο επίπεδα:

Στο πρώτο επίπεδο δημιουργεί τις εσωτερικές υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Αυτό επιτρέπει, την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες και τους επενδυτές ώστε να τους κατευθύνει σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις μειώνοντας ταυτόχρονα το ανθρακικό αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου της.

Στο δεύτερο επίπεδο σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες με κριτήρια ESG για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία.

Ο Δημήτριος Δημόπουλος, Διευθυντής Corporate Development & ESG της Τράπεζας Πειραιώς εξήγησε στην κάμερα του News247.gr πώς αντιλαμβάνεται η Τράπεζα την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις δράσεις της και στους μελλοντικούς στόχους αειφορίας που έχει θέσει.

Υποστήριξη επενδύσεων για την αύξηση παραγωγικότητας και απασχόλησης

Ειδικότερα, υποστηρίζοντας τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με βάση τα πρότυπα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Τράπεζα Πειραιώς στρέφεται όλο και περισσότερο στην υποστήριξη δραστηριοτήτων και επενδύσεων προσανατολισμένων στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα στο επενδυτικό στόχαστρο της Τράπεζας βρίσκονται τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι για ένα βιώσιμο αύριο, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι καινοτόμες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, η προστασία της βιοποικιλότητας.

Σκοπός της Τράπεζας είναι η βιώσιμη τραπεζική να μετουσιωθεί σε ενέργειες ή προϊόντα και χρηματοοικονομικές λύσεις όπως για παράδειγμα χρηματοοικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακόμη και σε επίπεδο απλού ιδιώτη πέρα από τα μεγάλα έργα, για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή αυτονομία σε κάθε είδους κτίριο, αλλά και σε λιγότερο προφανείς τομείς όπως η από- πλαστικοποίηση, η καλύτερη διαχείριση υδάτινων πόρων, η διαχείριση εκπομπών ρύπων στη βιομηχανία ή αλλού - αλλά και την ενίσχυση των πελατών για βιολογικές καλλιέργειες, ή την υιοθέτηση πρακτικών ευφυούς Γεωργίας, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Τα προϊόντα

Σε αυτό το κομμάτι η Τράπεζα πρωτοπορεί:

 • με το sustainability linked loan με χαμηλότερη τιμολόγηση εφόσον δείκτες αειφορίας τηρούνται κατά τη διάρκεια του δανείου,
 • το δάνειο μέσω leasing για αγορά ηλεκτρονικού αυτοκινήτου ev lease,
 • ειδικά δάνεια για φωτοβολταικά για αγρότες,
 • δάνεια για ενεργειακή αυτονομία σε κτιριακές εγκαταστάσεις
 • σειρά χρηματοδοτήσεων για τη μετάβαση από τα πλαστικά σε βιοδιασπώμενα προϊόντα με προνομιακή τιμολόγηση καθώς και
 • επενδυτικά προϊόντα όπως η διάθεση μέσω του private banking αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν μόνο σε εταιρίες με κριτήρια ESG.

Ένας σημαντικός μοχλός για την σύνδεση της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης που εξάλλου θα αποτελεί και προϋπόθεση για την απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων είναι η ένταξη κριτηρίων ESG, που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, στις χρηματοδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν το κίνητρο να πληρούν τα κριτήρια αυτά προκειμένου να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση, κατά τη χορήγηση του δανείου αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τηρούν τα κριτήρια για να απολαμβάνουν τα προνόμια σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Πρόκειται για τα Sustainability Linked Loans. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα προωθεί έμπρακτα την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, έναν παράγοντα που θα είναι κρίσιμος στο προσεχές μέλλον για τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική δέσμευση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης

…και οι επενδύσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε εταιρικές χρηματοδοτήσεις εντάσσοντας στη διαδικασία κριτήρια ESG. Η πρώτη τέτοια χρηματοδότηση ήταν προς τον όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αφορά επενδύσεις της εταιρίας στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 120 MW. Με την επένδυση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση του Τομέα της Ενέργειας και ειδικότερα των ΑΠΕ και αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής εφαρμόζοντας με διαφάνεια στις τραπεζικές της εργασίες, θέματα ESG που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της κοινωνίας. Η περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων αναμένεται να αποτελέσει στο προσεχές μέλλον κυρίαρχο παράγοντα διαφοροποίησης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης του αποτυπώματος πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, η Τράπεζα ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης της εταιρείας MATRIΧ PACΚ ΑΕ, κριτήρια ESG. Η χρηματοδότηση αρχικού ποσού €6 εκατ., αφορά σε επενδύσεις για την μετατροπή της παραγωγής, από πλαστικά καλαμάκια, σε βιοδιασπώμενα και χάρτινα. Με την επένδυση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς προάγει την κυκλική και βιώσιμη οικονομία, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας και αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, εφαρμόζοντας με διαφάνεια στις τραπεζικές της εργασίες, αρχές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της κοινωνίας.

Η κυκλική οικονομία και η περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή στη Τράπεζα Πειραιώς δεν αποτελεί απλώς μια διεθνή τάση, αλλά ένα ουσιαστικό πεδίο ανάδειξης των ελληνικών επιχειρήσεων, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά πανευρωπαϊκά. Η Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλει στην προσπάθεια αποπλαστικοποίησης, η οποία προωθείται ενεργά από την χώρα μας.

Πρόσφατα επίσης η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε χρηματοδότηση ύψους €22 εκατ. της National Energy Holdings, διεθνούς επενδυτή στον κλάδο των ΑΠΕ, για την κατασκευή πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 24 MW που είναι και η πρώτη επένδυσή της στην Ελλάδα. Ειδικά στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Τράπεζα διατηρεί την ηγετική της θέση, έχοντας χρηματοδοτήσει χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει σε δυναμικότητα τα 1,7 GW και διευρύνει τη δραστηριότητά της, ενθαρρύνοντας τους πελάτες της για επενδύσεις και ενέργειες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η συνολική στρατηγική

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική προσφορά και η υπεύθυνη τραπεζική συμπεριφορά είναι θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς και συνάδουν τόσο με το επιχειρηματικό της μοντέλο όσο και με τις εταιρικές της Αξίες: Υπευθυνότητα, Αξιοκρατία και Διαφάνεια.

Η Τράπεζα δεσμεύεται σταθερά να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία συνθηκών για ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική οικονομία. Αντίστοιχα προσαρμόζει την επιχειρησιακή της πολιτική, υποστηρίζοντας με τεχνογνωσία και χρηματοδότηση επιχειρηματικούς τομείς και επενδύσεις που συνάδουν με τις κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί σε μια συνεκτική στρατηγική για την κλιματική αλλαγή η οποία τίθεται στο επίκεντρο της δράσης της για την αποτελεσματική υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και περιλαμβάνει τους εξής άξονες:

 • τη σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου Πειραιώς
 • τη στήριξη επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ καθώς και σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας
 • την αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις
 • την εύρεση λύσεων για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο κλιματικό περιβάλλον.
Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική δέσμευση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης


Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που συμμετείχε στο UNEP FI

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει εθελοντικά από το 2004 στις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), οι οποίες αφορούν τον σεβασμό των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

To 2018, ήταν μια από τις 30 τράπεζες παγκοσμίως και η πρώτη από την Ελλάδα που συμμετείχε στην διαμόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking) στο πλαίσιο του UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking - PRB) καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking) στις επόμενες δεκαετίες. Οι Αρχές διαμορφώθηκαν εντός του 2019 και είχαν ως πρωταρχικό στόχο να εναρμονίσουν τη λειτουργία των τραπεζών με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Οι Αρχές παρουσιάστηκαν επίσημα στη διεθνή κοινότητα και υπογράφονται το Σεπτέμβριο 2019 από 130 τράπεζες σε επίσημη τελετή στη Ν. Υόρκη στο πλαίσιο της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει επίσης εκλεγεί στο νέο Τραπεζικό Συμβούλιο του UNEP FI - καταλαμβάνοντας την μια από τις τρεις έδρες, την έδρα της Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης.

Δράση για την Κλιματική Αλλαγή και την Προστασία της Βιοποικιλότητας

H Τράπεζα Πειραιώς προωθεί διαδικασίες και πολιτικές για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας που έχουν βαρύνουσα σημασία. Συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το Collective Commitment to Climate Action. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή δέσμευση των τραπεζών που υπέγραψαν τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI, με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνιση των δραστηριοτήτων τους με τους διεθνείς κλιματικούς στόχους.

Στο πλαίσιο της 75ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ανακοινώθηκε η κοινή δέσμευση 26 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς, για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας.

Στο κείμενο της δέσμευσης οι υπογράφοντες ζητούν από τα κράτη-μέλη εν όψει της 15ης Συνδιάσκεψης των κρατών μερών της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (COP15), να αντιστρέψουν το ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας στην επόμενη δεκαετία. Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τονίζουν ότι το αργότερο μέχρι το 2024, θα έχουν θέσει οι ίδιοι στόχους για χρηματοδότηση επιχειρηματικών δράσεων που προστατεύουν και αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον.

Η υπογραφή από την Τράπεζα Πειραιώς της «Δέσμευσης για Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας» εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής

Η βιοποικιλότητα αποτελεί σημαντικό πυλώνα που υποστηρίζει πολλές οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι ο αγροδιατροφικός τομέας. Η Τράπεζα, έχοντας τη μεγαλύτερη διείσδυση αγοράς σε αυτόν τον τομέα στη χώρα μας, αντιλαμβάνεται την ανάγκη στήριξης μιας αγροτικής οικονομίας που προσφέρει υγιή και ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές.

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζει τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και έχει δεσμευτεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην παγκόσμια προσπάθεια και συνεργασία για την επίτευξή τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας που διέπουν τη λειτουργία του, τη στοχοθεσία, τις στρατηγικές προτεραιότητές του και τα αποτελέσματα των αναλύσεων ουσιαστικότητας (2013-2019), ο Όμιλος εστιάζει στην ενίσχυση των παρακάτω στόχων:

Οικονομία

 • Πράσινες Χρηματοδοτήσεις (ενεργά δανειακά υπόλοιπα) €1,4 δις
 • Αγροτική Τραπεζική (κοινοτικές και κρατικές ενισχύσεις) €2,7 δισ.

Περιβάλλον

 • Ποσοστό υψηλής κλιματικής έκθεσης επιχειρηματικών πιστούχων: 5,8% επί του συνολικού κύκλου εργασιών τους
 • Ηλεκτρική κατανάλωση ανά τ.μ.: μείωση κατά 19% (2014-2019)
 • Κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ: 0,9 GWh _
 • Εκπομπές CO2 ανά εργαζόμενο: μείωση κατά 33% (2014-2019)
 • «Ενεργειακό Γραφείο»: 350 καταστήματα με on-line παρακολούθηση και έλεγχο της ηλεκτρικής κατανάλωσης και της κατανάλωσης νερού
 • Το καθαρό ετήσιο οικονομικό όφελος για την Τράπεζα από την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων ξεπερνάει τα €5,5 εκατ.

Κοινωνία και Πολιτισμός

 • Δωρεές / Χορηγίες με κοινωνική ωφέλεια: €4 εκατ.
 • Επισκέπτες Μουσείων ΠΙΟΠ: 337.266
 • Πολιτιστικές δράσεις και εκθέσεις στα Μουσεία του ΠΙΟΠ: 207
 • Συμμετοχές νέων στο πρόγραμμα Project Future: 1.511

Εργαζόμενοι

 • E-learning μάθημα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: 80% του ανθρώπινου δυναμικού έχει ολοκληρώσει το μάθημα
 • «Πρωινό Μαζί»: εργαζόμενοι σε συναντήσεις γνωριμίας με τον
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου: 255
 • Ωφελούμενοι από εθελοντικές δράσεις και δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας: 34.333

Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Επιτροπή Δεοντολογίας και Διακυβέρνησης Δ.Σ.
 • Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής

Περιβαλλοντική Διαχείριση των κινδύνων από τις δραστηριότητές της

Η Τράπεζα διαθέτει πολιτικές και στρατηγικές για το περιβάλλον καθώς και ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και κατά EMAS. Επίσης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πιστοποιημένο κατά EMAS σε όλες τις υποδομές του. Η Τράπεζα εφαρμόζει Συστήμα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης Κινδύνων (ESMS) που μειώνει τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό κίνδυνο που απορρέει από τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις της.

Σημειώνεται ότι η μείωση των λειτουργικών δαπανών της Τράπεζας χάρη στα περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρμόζει ξεπέρασε κατά μέσο όρο τα €5,5 εκατ. ετησίως για την περίοδο 2015-2018.

Πιο αναλυτικά, την περίοδο 2014-2019:

 • 1.850 δέντρα δεν χρειάστηκε να κοπούν,
 • 92 τόνοι CO2 δεν εκλύθηκαν,
 • 77 τόνοι χαρτιού δεν καταναλώθηκαν, και
 • 4.010.000 λίτρα νερού εξοικονομήθηκαν.

Συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες αειφορίας

Τέλος η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει τακτικότατα σε όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες αειφορίας που λαμβάνουν χώρα ανά τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια με πιο χαρακτηριστικές τις:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (U.N. Global Compact)
 • Διακήρυξη “Caring for Climate: The Business Leadership Platform”
 • Οικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Program Finance Initiative – UNEP FI)
 • Πρωτοβουλία Θετικών Επιπτώσεων (Positive Impact Initiative) του UNEP FI
 • Δήλωση Προθέσεων για την Ενεργειακή Απόδοση (Declaration of Intent on Energy Efficiency - UNEP FI)
 • Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking - UNEP FI)
 • Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment –PRI)
 • Πρωτοβουλία «Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα» του UNEP FI (Collective Commitment to Climate Action)
 • «Πλατφόρμα για την Επιχειρηματικότητα & Βιοποικιλότητα της ΕΕ» (EU [email protected] Platform)
 • Δέσμευση για τη Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας (Finance for Biodiversity Pledge)
 • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS)
 • Πρωτοβουλία “Paris Pledge for Action”

Project Future: σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς αιχμής σε νέους πτυχιούχους

Τις 6.000 προσέγγισαν οι αιτήσεις στον 5ο κύκλο του προγράμματος

Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει σταθερά το Project Future, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που έχει ως στόχο να συνδέσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, δίνοντας σε νέους πτυχιούχους εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς αιχμής.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο πέμπτος κύκλος του προγράμματος, ο οποίος έγινε ψηφιακά, όπως και ο προηγούμενος λόγω της πανδημίας, με δυνατότητα συμμετοχής, για πρώτη φορά, σε νέους από όλη την Ελλάδα. Ακόμη και στις δύσκολες αυτές συνθήκες, το Project Future, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατάγραψε μεγάλη επιτυχία με αριθμό ρεκόρ περισσότερων από 5.900 αιτήσεων.

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στην έναρξη του 3day training που είναι το πρώτο στάδιο των εκπαιδεύσεων, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι από τον Μάρτιο έχουν αυξηθεί κατά 30% οι προσλήψεις αποφοίτων από το Project Future και το ReGeneration, ενώ μόνο τους δύσκολους για την οικονομία τελευταίους δυόμιση μήνες, έγιναν 150 προσλήψεις.

«Στην Τράπεζα Πειραιώς επενδύουμε στη νέα γενιά και θεωρούμε την εξειδικευμένη ποιοτική εκπαίδευση θεμελιώδη παράγοντα για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου.

Από τον 5ο κύκλο, το πρόγραμμα ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω της στρατηγικής σύμπραξης με το Coursera, την κυρίαρχη παγκοσμίως online πλατφόρμα εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα σε όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Project Future, να λάβουν δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου (Columbia University, Duke University, Imperial College London, INSEAD, Johns Hopkins University, Yale University, Harvard University κλπ), με πρόσβαση σε 3.800 online μαθήματα και 400 εξειδικεύσεις.

Το Project Future έχει εμπλουτιστεί ακόμη με την on line εκπαιδευτική πλατφόρμα LinkedIn Learning που δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς Business, Τεχνολογίας και Creative μέσα από περισσότερα από 8.500 μαθήματα από ειδικούς.

Στον 5ο κύκλο του προγράμματος οι νέοι πτυχιούχοι εκπαιδεύτηκαν σε καινοτόμα πεδία εξειδίκευσης: Digital Marketing Young Practitioners, Project Management with Agile Specialization, Business Intelligence & Analytics, Front-End Web Development, Java & Spring.

Θέση στην αγορά εργασία για το 70% των συμμετεχόντων

Στους 4 πρώτους κύκλους του προγράμματος, 2041 νέοι πτυχιούχοι έχουν εκπαιδευτεί μέσω του Project Future και του ReGeneration και 691 νέοι πτυχιούχοι έχουν εξειδικευτεί μέσω του Project Future σε τομείς αιχμής.

Με το πρόγραμμα συνεργάζονται περισσότερες από 650 εταιρείες και έως σήμερα 429 νέοι πτυχιούχοι που συμμετείχαν στο Project Future έχουν προσληφθεί, ενώ το 70% των νέων κατά τους 3 πρώτους κύκλους του Project Future έχει ήδη βρει μια θέση στην αγορά εργασίας.

Το Project Future πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration ενώ πολύτιμη είναι η συμβολή των Google, Facebook, LinkedIn Learning, Coursera, Code.Hub, Convert Group, Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Η αξιολόγηση

Δυνατότητα συμμετοχής στο Project Future έχουν νέοι πτυχιούχοι έως 29 ετών με καθόλου ή έως τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία. Η αίτησή τους εξετάζεται όσον αφορά τα τυπικά κριτήρια, ηλικία, εργασιακή εμπειρία, ενασχόληση με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, και στη συνέχεια, οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο στάδια:

 • 1ο στάδιο: ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας σε μορφή gamification
 • 2ο στάδιο: αξιολόγηση των υποψηφίων (Live Assessment Centre) μέσω συνεντεύξεων με ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς (HR, Line Managers, CEOs)

Όσοι νέοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τα στάδια αξιολόγησης του προγράμματος Project Future, ξεκινούν την εκπαίδευσή τους, η οποία απαρτίζεται από δύο μέρη:

 • Κατά το πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα τριήμερο training, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.
 • Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε καίριους τομείς, που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Η εκπαίδευση διαρκεί 60-120 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των συμμετεχόντων αναρτώνται στην πλατφόρμα του ReGeneration και παραμένουν διαθέσιμα στις περισσότερες από 600 συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις για ένα χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό €750 μεικτά.

SHARE: