Μπορείς να εντοπίσεις τα fake news;

Μπορείς να εντοπίσεις τα fake news;

Οι New York Times δημοσίευσαν τέσσερα παραδείγματα πραγματικών και fake σελίδων στο Facebook. Zήτησαν από τους αναγνώστες τους να καταλάβουν την αλήθεια και το ψέμα. Δεν ήταν εύκολο. Δοκίμασε να δεις.

SHARE: