ΕΟΠΥΥ: Νέα όρια δαπανών για υπηρεσίες προς ασφαλισμένους από τους ιδιώτες παρόχους

ΕΟΠΥΥ: Νέα όρια δαπανών για υπηρεσίες προς ασφαλισμένους από τους ιδιώτες παρόχους

Δείτε αναλυτικά τι αφορούν τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών. Ενδεικτικά παραδείγματα

Νέα όρια δαπανών για παρεχόμενες υπηρεσίες από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας, στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, έθεσε η διοίκηση του Οργανισμού για το 2017. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή και λοιπές υπηρεσίες υγείας καθώς και παροχές ιιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, και προσδιορίζονται σε ετήσια, εξαμηνιαία και τριμηνιαία βάση, σε επίπεδο κατηγορίας και υποκατηγορίας.

Ενδεικτικά για υπηρεσίες Νοσηλείας σε Ιδιωτικές Κλινικές το ποσό ανέρχεται σε 265.000.000,00 ευρώ, για υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης σε 54.000.000,00 ευρώ και για υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής 80.000.000,00 ευρώ. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το σύνολο των δαπανών υγείας το 2017 ανέρχεται σε 1.525.000.000,00 ευρώ και σε περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης για το έτος 2017 α) από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας και β) από τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊοντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την μεν περίπτωση α’ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας στη δε περίπτωση β’ από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα και διακινείται από τους ίδιους είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς /προμηθευτές σε περίπτωση που το προϊόν εισάγεται.

Σημειώνεται ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή του προς τους παρόχους για παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς που δημιουργήθηκαν εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους.

Ο συμψηφισμός δύναται να κατανέμεται και σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού σε περίπτωση που το ποσό προς επιστροφή εκ μέρους των παρόχων υπερβαίνει το 30% της ετήσιας υποβαλλόμενης δαπάνης από τον πάροχο του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, σε καμία περίπτωση όμως οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 24 συνολικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ HEALTHVIEW:

Κατηγορίες και αποκαλύψεις κατά του Παύλου Πολάκη από την πρώην γενική επιθεωρήτρια της ΥΠΕΔΦΚΑ
Ανδρέας Ξανθός: Δημόσιες με ελεύθερη πρόσβαση θα είναι οι νέες δομές Υγείας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΟΠΥΥ
SHARE:

24Media Network