Φαρμακευτική καινοτομία: Ένα βήμα μπροστά, με τη νέα θετική λίστα

Φαρμακευτική καινοτομία: Ένα βήμα μπροστά, με τη νέα θετική λίστα

Καλά νέα για τους ασθενείς και για το σύστημα υγείας της χώρας έφερε η πρόσφατη αναθεώρηση του καταλόγου αποζημιούμενων σκευασμάτων από το Υπουργείο Υγείας.

Καλά νέα για τους ασθενείς και για το σύστημα υγείας της χώρας έφερε η πρόσφατη αναθεώρηση του καταλόγου αποζημιούμενων σκευασμάτων από το Υπουργείο Υγείας. Η δημοσίευση της νέας Θετικής Λίστας, μετά από δύο χρόνια αναμονής, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση καινοτόμων θεραπειών που απαντούν σε σημαντικές θεραπευτικές και ιατρικές ανάγκες.

Ενδεικτικό της προηγούμενης καθυστέρησης και των αναγκών που έπρεπε να καλύψει το έργο των αρμόδιων επιτροπών – δηλαδή η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης – είναι το γεγονός ότι η νέα λίστα περιλαμβάνει 60 περίπου νεοεισαχθείσες δραστικές ουσίες. Μεταξύ αυτών είναι και δύο καινοτόμες θεραπείες της Roche, που αφορούν στον καρκίνο και στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Η πρώτη αφορά σε μια ανοσοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου, μιας νόσου την οποία αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί συνάνθρωποί μας. Αξιοποιώντας μια μακρά παράδοση καινοτομίας στον τομέα της ογκολογίας, η Roche υλοποιεί σήμερα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ανοσοθεραπειών: μιας μεθόδου που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή, για να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα. Η Roche διερευνά τα πιθανά οφέλη της ανοσοθεραπείας μεμονωμένα, αλλά και σε συνδυασμό με χημειοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες ή άλλες ανοσοθεραπείες, προκειμένου να διευρύνει το φάσμα των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών. Στόχος είναι να μπορεί να διαμορφωθεί για κάθε ασθενή ο κατάλληλος συνδυασμός θεραπειών, που θα στρέψουν το δικό του, μοναδικό ανοσοποιητικό σύστημα κατά του καρκίνου.

Η απόφαση για αποζημίωση της συγκεκριμένης ανοσοθεραπείας και στην Ελλάδα θα συμβάλει στην παράταση και τη βελτίωση της ζωής ασθενών με ορισμένες μορφές καρκίνου, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της θεραπευτικής παρέμβασης.

Εξίσου σημαντικά οφέλη μπορούν να προκύψουν για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας, από τη δεύτερη καινοτόμο θεραπεία της Roche, η οποία αφορά στην κατηγορία νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η Πολλαπλή Σκλήρυνση, μία χρόνια νόσος από την οποία εκτιμάται ότι πάσχουν περίπου 2,8 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο, ενώ αποτελεί την κύρια αιτία μη τραυματικής αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες.

Μπορεί η συγκεκριμένη ασθένεια να μην είναι ιάσιμη, ωστόσο η πρόγνωσή της έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και της αυξημένης διαθεσιμότητας των νέων θεραπειών που τροποποιούν τη νόσο. Σήμερα είναι πλέον διαθέσιμη στους ασθενείς στην Ελλάδα μια τέτοια θεραπεία, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Roche και μπορεί, με έγκαιρη χορήγηση, να επιτύχει σημαντική μείωση στην εξέλιξη της αναπηρίας μακροπρόθεσμα και κατ’ επέκταση να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η φαρμακευτική καινοτομία, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των πολιτών σε όλο τον πλανήτη. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αυξήθηκε παγκοσμίως κατά 6,5 χρόνια μεταξύ του 2000 και του 2019, φθάνοντας στα 73,3 χρόνια.[1]

Επιπλέον, η αλματώδης πρόοδος της Έρευνας και Ανάπτυξης στον κλάδο του φαρμάκου, άνοιξε νέους δρόμους στην αντιμετώπιση μιας σειράς νόσων.

Πέρα όμως από τα αυταπόδεικτα οφέλη για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, η φαρμακευτική καινοτομία δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την οικονομία, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγείας, στην αύξηση της παραγωγικότητας του πληθυσμού, αλλά και στην κινητοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των κλινικών μελετών.

Είναι εμφανής, επομένως, η αναγκαιότητα να διαμορφωθεί και στην Ελλάδα μια σύγχρονη φαρμακευτική πολιτική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο την κοινωνική όσο και την αναπτυξιακή διάσταση της καινοτομίας, κατά την κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης. Η ανανέωση της θετικής λίστας αποτελεί ένδειξη ότι η χώρα κινείται ταχύτερα σε αυτή την κατεύθυνση, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και εμπόδια του παρελθόντος.

Για τη Roche η καινοτομία αποτελεί εδώ και 125 χρόνια μέρος του DNA της. Αξιοποιώντας την εξειδίκευση και την παγκόσμια εμπειρία της, συμμετέχει εποικοδομητικά στον κοινωνικό διάλογο, με στόχο να εξασφαλιστούν τα οφέλη της καινοτομίας για τους ασθενείς, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

[1] Στοιχεία από WHO region: Life expectancy and Healthy life expectancy

SHARE: