Λυκουρέντζος: Ενίσχυση των νοσοκομείων της χώρας με 300 εκατ. ευρώ

Λυκουρέντζος: Ενίσχυση των νοσοκομείων της χώρας με 300 εκατ. ευρώ

Ποια είναι η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση των νοσοκομείων της χώρας

Με 300 εκατ. ευρώ επιχορηγούνται από την κυβέρνηση τα νοσοκομεία της χώρας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από τον υπουργό Υγείας Α. Λυκουρέντζο, η χορήγηση του ποσού αυτού στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας για την αποπληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τρίτους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές των ειδικών μονάδων (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΤΝ κ.λπ.).

Σύμφωνα με το υπουργείο, "με το ποσό αυτό εκταμιεύεται πλήρως η σχετική διαθέσιμη πίστωση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας για το οικονομικό έτος 2012 και ενισχύονται εγκαίρως οι νοσοκομειακές δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και συνακόλουθα η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες".

Ειδικότερα χορηγούνται τα ακόλουθα ποσά ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

ΑΤΤΙΚΗΣ: 102.800.00Ο

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: 44.460.000

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 18.850.000

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: 40.750.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 24.050.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 47.390.000

ΚΡΗΤΗΣ: 21.700.000

SHARE: