Μονάδες του ΟΚΑΝΑ εγκαθίστανται στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Μονάδες του ΟΚΑΝΑ εγκαθίστανται στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Χώροι και υποδομές των ενόπλων δυνάμεων πρόκειται να "φιλοξενούν" μονάδες του ΟΚΑΝΑ, μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν τα υπουργεία Υγείας και Εθνικής Άμυνας

Σε χώρους και υποδομές των ενόπλων δυνάμεων πρόκειται να εγκατασταθούν θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν την Πέμπτη (22/05) η υφυπουργός Υγείας Ζέττα Μακρή με την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με την ΚΥΑ καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης των μονάδων χορήγησης ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης σε στρατιωτικά νοσοκομεία, χώρους και υποδομές των ενόπλων δυνάμεων, οι τρόποι παροχής υπηρεσιών από το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ενώ ορίστηκε και η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τον ΟΚΑΝΑ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για εγκατάσταση των μονάδων.

Πιο αναλυτικά, η ΚΥΑ ορίζει:

Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα  και την ευθύνη της εγκατάστασης, διοικητικής οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό, θεραπευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, τη χάραξη και το σχεδιασμό της πολιτικής, τον προγραμματισμό των δράσεων και την εποπτεία του επιτελούμενου έργου των παραπάνω μονάδων.

Η δαπάνη των πάσης φύσεως εξυπηρετήσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Οποιαδήποτε μεταβολή στους χώρους που περιβάλλουν τις Μονάδες Υποκατάστασης, δεν δύναται να μεταβάλει την προσβασιμότητα σε αυτές, ενώ η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων των Μονάδων Υποκατάστασης, προσαρμόζεται στις εκάστοτε θεραπευτικές και διοικητικές ανάγκες του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Οι μονάδες υποκατάστασης λειτουργούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, του περιβάλλοντος, της περιουσίας των νόμιμων ιδιοκτητών και την τήρηση των όρων ασφαλείας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Η κάλυψη των αναγκών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης, των ουσιοεξαρτημένων ασθενών των μονάδων υποκατάστασης, που λειτουργούν σε χώρους των ενόπλων δυνάμεων, πραγματοποιείται από τις μονάδες υγείας του Υπουργείου Υγείας.

SHARE: