Νέο σύστημα ελέγχου δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ

Νέο σύστημα ελέγχου δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ

Νέο σύστημα ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση - συνυπογράφουν οι αναπληρωτές υπουργοί Υγείας και Οικονομίας – που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση

Σύμφωνα με την απόφαση, με το νέο σύστημα ο ΕΟΠΥΥ δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ, που αφορούν τα έτη 2012-2015.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων υγείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία εξαγωγής δείγματος από το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων με τη χρήση στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, η οποία θα πραγματοποιείται από ομάδα που θα οριστεί από την Διοίκηση του οργανισμού.

Ως στρωματοποιημένη δειγματοληψία ορίζεται η τεχνική δειγματοληψίας κατά την οποία κατηγοριοποιείται όλο το γενικό σύνολο διερεύνησης σε στρώματα και επιλέγεται ένα ανεξάρτητο τυχαίο δείγμα από κάθε στρώμα.

Το συνολικό πλήθος των στρωμάτων προκύπτει ύστερα από την κατηγοριοποίηση και καταμερισμό των υποβληθέντων παραστατικών των παρόχων με βάση κριτήρια που αφορούν στο είδος, στην αξία και στη βαρύτητα, ανά κατηγορία δαπάνης. Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η δειγματοληψία επί του εκάστοτε στρώματος δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των ενταχθέντων στο στρώμα δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί (ανά στρώμα) ποσοστό μη αποδεκτών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο του εκάστοτε στρώματος. Το άθροισμα των μη αποδεκτών δαπανών όλων των στρωμάτων που έχει προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης της αναγωγής) περικόπτεται από την υποβληθείσα δαπάνη του παρόχου στην πράξη εκκαθάρισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ HEALTHVIEW:

Στέβια: τα μυστικά μιας φυσικής γλυκαντικής!
"Πλάθοντας σώματα και μέταλλα", συνέντευξη με τον Στρατή Γαβριήλ πλαστικό χειρουργό
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΟΠΥΥ
SHARE: