Novartis: Προτεραιότητα σε ασθενείς και εργαζόμενους κατά την επόμενη φάση της πανδημίας

Novartis: Προτεραιότητα σε ασθενείς και εργαζόμενους κατά την επόμενη φάση της πανδημίας
Τα γραφεία της φαρμακευτικής εταιρείας NOVARTIS Eurokinissi

Η επόμενη μέρα και η σταδιακή επιστροφή της Ελληνικής Κοινωνίας στην κανονικότητα.

Ακολουθώντας ένα πρότυπο ασθενοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας, η Novartis Hellas από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας του COVID 19 εφάρμοσε συγκεκριμένες στρατηγικές ώστε αφενός να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες της, αφετέρου να διατηρήσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους της. Με βάση αυτές τις δεσμεύσεις η Novartis προχωρά στην επόμενη μέρα με προσεκτικά βήματα.

Η σταδιακή επιστροφή της Ελληνικής Κοινωνίας στην κανονικότητα, μετά την 4η Μαΐου, μπορεί να επιτρέπει τη μερική χαλάρωση των μέτρων απομόνωσης, όμως προϋποθέτει την προσεκτική και υπεύθυνη συμπεριφορά όλων μας καθώς ο ιός εξακολουθεί να υπάρχει. Η Novartis ακολουθώντας ένα πλαίσιο οδηγιών που προάγει την ασφάλεια των εργαζομένων της με παράλληλα διατήρηση της παροχής της φροντίδας στους ασθενείς που λαμβάνουν τις θεραπείες της έχει προετοιμάσει ήδη τον τρόπο λειτουργίας της κατά την επόμενη φάση της πανδημίας.

Για τη Novartis η επιστροφή των εργαζόμενων της στον φυσικό επαγγελματικό τους χώρο, αποτελεί μία πράξη ατομικής ευθύνης με βάση την ασφάλειά τη δική τους και των οικογενειών τους. Η νέα εργασιακή καθημερινότητα διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες με βάση τις οδηγίες της Πολιτείας αλλά και της μητρικής εταιρείας, τόσο για τους εργαζομένους στο γραφείο, όσο και για τους υπόλοιπους εργαζομένους που έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν από απόσταση.

Η απόφαση για επιστροφή στο γραφείο αποτελεί ατομική απόφαση του καθενός, ενώ τα μέτρα υγιεινής, κοινωνικής απόστασης, υγείας, ευεξίας και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται πάντα, είναι βασική προτεραιότητά για την εταιρεία.

Η εξασφάλιση αυτής της διαδικασίας έχει ως βασικό γνώμονα, πέρα από τη διατήρηση της υγείας του έμψυχου δυναμικού, την ορθή λειτουργία της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με το ίδιο ρυθμό της προ COVID 10 δραστηριότητά της που δεν είναι άλλη από τη κάλυψη των αναγκών του Έλληνα ασθενή.

Ήδη από την αρχή της εξάπλωσης της πανδημίας η εταιρεία προχώρησε σε δράσεις ώστε να συμβάλει στην πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του ιού, ειδικά σε ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Συγκεκριμένα, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των ασθενών με χρόνια νοσήματα για εύκολη πρόσβαση στην θεραπεία τους, σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, θέτει σε λειτουργία πρόγραμμα δωρεάν παράδοσης κατ’ οίκον, των θεραπευτικών αγωγών της.

Ειδικότερα, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID 19, η Novartis Hellas, σε συνεργασία με την εταιρεία Bioaxis, έχει διασφαλίσει τη δωρεάν παράδοση θεραπειών στο σπίτι των ασθενών. Το πρόγραμμα δωρεάν παράδοσης κατ’ οίκον απευθύνεται σε περίπου 5.500 ασθενείς των οποίων η θεραπευτική αγωγή δε διατίθεται από ιδιωτικά φαρμακεία, δεν εξυπηρετούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα του συστήματος υγείας και ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Επίσης, υποστηρίζει την υλοποίηση ασθενοκεντρικών πρωτοβουλιών, όπως το πρόγραμμα εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και τηλεργασίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Α.Μ.Κ.Ε. «Με Άλλα Μάτια» και στόχο έχει την αποφυγή περιθωριοποίησης των ατόμων αυτών και τη διευκόλυνση προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες που επιβάλλουν την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων.

«Πιστοί στην αποστολή μας να διευρύνουμε την πρόσβαση στην υγεία με άμεσες λύσεις, προχωρήσαμε στην υλοποίηση προγράμματος «δωρεάν παράδοσης κατ’ οίκον θεραπεία», ώστε οι ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να λαμβάνουν την θεραπευτική αγωγή στο σπίτι τους. Ο περιορισμός της διάδοσης του COVID 19 αλλά και η προστασία των ασθενών υψηλού κινδύνου, εξαρτάται τόσο από τα μέτρα ατομικής ευθύνης όσο και των συλλογικών πρωτοβουλιών που λαμβάνονται. Στη Novartis θεωρούμε τις Ενώσεις Ασθενών βασικό μας εταίρο. Γι’ αυτό και δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τη φωνή και τις δεξιότητές τους, ειδικά σε συγκυρίες όπως αυτή, όπου όλες οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα και τις δικές τους ανάγκες», ανέφερε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Hellas, Susanne Kohout.

Στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Novartis Hellas συμμετέχει ενεργά και στην εθνική προσπάθεια στήριξης του Συστήματος Υγείας στην χώρα. Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έλαβε ήταν αυτή όπου αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Απόκρισης στον COVID-19 που έχει συσταθεί από τη μητρική εταιρία, η Novartis Hellas, σε συνεργασία με το συντονιστικό τμήμα του Υπουργείου Υγείας προχώρησε σε αγορά ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού που κάλυψαν συγκεκριμένες ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων αναφοράς, και του Ινστιτούτου Παστέρ. Συγκεκριμένα:

  • 3 κλίνες ΜΕΘ με τον απαραίτητο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό για την υποστήριξη και παρακολούθηση των ασθενών σε δημόσια νοσοκομεία (η δωρεά αφορά σε αγορά 3 σύγχρονων ηλεκτρικων κλινών, 3 αναπνευστήρων ΜΕΘ, 3 φορητών αναπνευστήρων, 3 monitors παρακολούθησης ασθενών, 1 κεντρικού σταθμού και αναλωσίμων).
  • 5 οθόνες για την παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
  • Προσφορά 4.000 ιατρικών μασκών και γαντιών μιας χρήσης για το προσωπικό των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για την υποστήριξη της τηλε-εργασίας των εργαζομένων του.
  • Πέραν των παραπάνω, η Novartis είχε ήδη προχωρήσει σε δωρεά 2 αναπνευστήρων, απαντώντας στη σχετική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα