Οι 4 στους 10 ασθενείς με θαλασσαιμία δεν έχουν την απαραίτητη κάλυψη από αίμα

Οι 4 στους 10 ασθενείς με θαλασσαιμία δεν έχουν την απαραίτητη κάλυψη από αίμα
Αιμοδοσία Eurokinissi

Χρειάζεται ορθή διαχείριση των αποθεμάτων αίματος σε Ευρωπαϊκή βάση λόγω των δραματικών ελλείψεων που καταγράφεται σε αρκετές χώρες.

Το πρόβλημα ελλείψεων σε αίμα είναι διαχρονικό στην Ελλάδα και μάλιστα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω την περίοδο έξαρσης της επιδημίας κορονοϊού. Μάλιστα αν και μια μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας μπορούν να γίνουν αιμοδότες, το 90% αυτών δεν το κάνει. Το αποτέλεσμα είναι το 40% των θαλασσαιμικών ασθενών που εξαρτώνται από τις μεταγγίσεις, να μην καλύπτονται και να υποθεραπεύονται.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα, συζητήθηκαν στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Επανεξετάζοντας και βελτιστοποιώντας την χρήση αίματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη», με συντονιστή τον Κυριάκο Σουλιώτη, Καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τακτικά μεταγγιζόμενοι ασθενείς στην Ελλάδα αλλά και στην παρουσίαση προτάσεων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες που θα τους προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η Ανδρούλα Ελευθερίου, Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα της ανεπάρκειας αίματος για την κάλυψη των θαλασσαιμικών ασθενών που εξαρτώνται από τις μεταγγίσεις, με αποτέλεσμα ποσοστό 40% εξ αυτών να υποθεραπεύονται. Αναφερόμενη στην ανεκπλήρωτη έως τώρα ανάγκη για μια επιτυχημένη στρατηγική διαχείρισης αποθεμάτων αίματος, παρουσίασε στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Blood & Beyond”. Όραμα και στόχος της πρωτοβουλίας “Blood & Beyond” είναι η επίτευξη μιας ευρωπαϊκά συντονισμένης διαχείρισης του διαθέσιμου αίματος και των προϊόντων του, ώστε να καλυφθεί το κενό μεταξύ ανάγκης και προσφοράς.

Για τον σκοπό αυτό, δημιουργείται ένα δίκτυο ειδικών με προτεραιότητα την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στην Ευρώπη, την αναζήτηση νέων λύσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών μέσω της έρευνας, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε αυτές τις καινοτόμες θεραπείες που μειώνουν την ανάγκη συχνών μεταγγίσεων συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξαρτώμενων από μεταγγίσεις ασθενών.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Τσιακαλάκης, Διευθυντής της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται σήμερα ανεπάρκεια αίματος, υπογραμμίζοντας τα απογοητευτικά ποσοστά εθελοντών αιμοδοτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατα έρευνα σε ευρωπαϊκό πληθυσμό, ποσοστό 90% των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για αιμοδοσία δεν το πράττουν. Ο κ. Τσιακαλάκης παρουσίασε επίσης προτάσεις για την υλοποίηση μιας ολιστικής στρατηγικής για τη βέλτιστη διαχείριση του αίματος, εντός και εκτός του πλαισίου των μεταγγίσεων. Ως κύριο άξονα πρότεινε την καθιέρωση και υποστήριξη αυτής της προσπάθειας με κατευθυντήριες οδηγίες και νομοθετικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη, την εστίαση στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων και τη δημιουργία δομών που θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερη προσφορά αίματος στο μέλλον.

Από την πλευρά της, η Βάνα Μυρίλλα, Γενική Γραμματέας ΔΣ ΠΑ.Σ.ΠΑ.ΜΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο), ανέλυσε τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι τακτικά μεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσαιμία στην Ελλάδα και έχουν εμφανή αντίκτυπο στην υγεία, την ψυχολογία, αλλά και την κοινωνική ζωή τους. Συγκεκριμένα, εξήγησε πως η μετάγγιση αίματος συνιστά μία διαδικασία απαιτητική, τόσο σε ό,τι αφορά στη συλλογή ποιοτικά κατάλληλου και ποσοτικά επαρκούς αίματος, όσο και στην εφαρμογή της. Παράλληλα, η ανάπτυξη αντισωμάτων από την πλευρά των πασχόντων που δυσχεραίνει την ανεύρεση συμβατού δότη, η ανάδυση νέων νοσημάτων, η γήρανση του πληθυσμού, η αδυναμία αναδιάρθρωσης υποδομών για τη διαχείριση του αίματος και, φυσικά, η τρέχουσα πανδημία, δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στη θεραπεία των ασθενών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, πρότεινε τη διαμόρφωση ενός Ενιαίου Συστήματος Αίματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ασθενών στις νέες θεραπείες που μειώνουν τη συχνότητα των μεταγγίσεων. Τέλος, τόνισε την αναγκαιότητα ανεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων που έχει επιφέρει η πανδημία.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα