Στο 'μικροσκόπιο' η φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων

Στο 'μικροσκόπιο' η φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων

Ομάδα εργασίας που συστήνει το Υπουργείο Υγείας θα διασφαλίσει την ανωνυμοποίηση των παρεχόμενων στοιχείων, στη βάση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών

Στην αξιοποίηση των στοιχείων και δεδομένων της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων προχωρά το Υπουργείο Υγείας.

Ήδη αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τη σύσταση και τον ορισμό μελών της Ομάδας Εργασίας «για τον καθορισμό της πολιτικής διάθεσης  στοιχείων  και  δεδομένων  φαρμακευτικής  δαπάνης των δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας».

ADVERTISING

Σύμφωνα με την απόφαση, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι πρωτίστως η διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί διάθεσης και χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, στα στοιχεία των φαρμακείων των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Βάσει των συμπερασμάτων, έργο της Ομάδας Εργασίας θα αποτελέσει περαιτέρω ο καθορισμός:

- Της πιστοποίησης των αιτούμενων προς συλλογή στοιχείων ενδιαφερόμενων και των προκαθορισμένων δηλώσεων συμμόρφωσής τους.

- Των επιτρεπόμενων  προς  διάθεση  δεδομένων  και  της  διασφάλισης  της ανωνυμοποίησης των δεδομένων αυτών στη βάση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

- Του  τρόπου  συλλογής,  επεξεργασίας  και  τελικής  μορφής  των  προς  διάθεση δεδομένων (χρήση ειδικά γραμμογραφημένων αρχείων).

- Του τρόπου ελεγχόμενης διάθεσης των δεδομένων και απόλυτης καταγραφής της διάθεσης αυτής.

- Της  προτυποποίησης  των  παραγόμενων  αναλύσεων  επί  των  διατιθέμενων δεδομένων και τη διάχυσή τους στους ενδιαφερόμενους δημόσιους φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

- Όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη διασφάλιση των παραπάνω διαδικασιών και των διακριτών διαχειριστικών ρόλων του επ' αυτών.

Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της, ενώ για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών της Ομάδας Εργασίας και των Συναντήσεων -όπως αναφέρεται στην απόφαση- θα γίνει χρήση του συστήματος τηλεδιασκέψεων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ HEALTHVIEW.GR:

Άνοδο κατά 1,03% των πωλήσεων των φαρμακευτικών εταιρειών το 2015 από το 2014
Ξανθός: Ο έλεγχος στην Υγεία μέχρι το 2014 γιατί έχουμε ηθικό πλεονέκτημα
SHARE:

24Media Network