Η πιο ψηφιακή εταιρεία της χρονιάς είναι η εταιρεία Μασούτης!

Η πιο ψηφιακή εταιρεία της χρονιάς είναι η εταιρεία Μασούτης!
Kornilios Studio Art

Κορυφαία διάκριση, 3 χρυσά και 2 αργυρά βραβεία

Η εταιρεία Μασούτηςαπέσπασε την κορυφαία διάκριση τηςδιοργάνωσης Impact BITE Awards 2020 και αναδείχτηκε «Η πιο ψηφιακή εταιρεία τηςχρονιάς» – Digitalized Company of theYear.

Στην ιδιαίτερηαυτή περίοδο που διανύουμε, λόγω της πανδημίας, η τεχνολογία διαδραμάτισεπρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας και ανέδειξε την αξία των έργων πληροφορικής. Η εταιρεία Μασούτηςεπένδυσε και επενδύει συνεχώς σε καινοτόμες λύσεις και έργα πληροφορικής μεαποτέλεσμα να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις προκλήσεις των ημερών και ναδιακριθεί στο θεσμό BITE Awards 2020 με την κορυφαία διάκριση και ακόμη σε πολλέςάλλες κατηγορίες.

Διακρίθηκε με 3 χρυσάκαι 2 αργυρά βραβεία στις κατηγορίες:

Χρυσό βραβείο στηνκατηγορία Big Data για την ανάπτυξη του μοντέλου Treatment of Churnτο οποίο εντοπίζει παράγοντες που προκαλούν δυσαρέσκεια στην αγοραστική εμπειρία. Η χρήσιμη αυτή γνώση αξιοποιείταιμε στόχο την περαιτέρω βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας.

Χρυσό βραβείοστην κατηγορία Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών με το έργο B2BAutomation & EDI το οποίοσυμβάλει στην πλήρη και ασφαλή Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών Παραστατικώνμεταξύ εταιρειών. Το σύστημα εξασφαλίζει άμεσα και μετρήσιμαοφέλη όπως οικονομία χρόνου, εξάλειψη, αξιοπιστία, διαφάνεια και βελτίωση τουπεριβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς δεν απαιτούνται εκτυπώσεις.

Χρυσό βραβείο στηνκατηγορία Σύνδεση Επιχειρηματικής & ICT Στρατηγικής με το έργο ElectronicShelf Labels & Grocery Management. Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση τουοπωροπωλείου και τη ζωντανή παρακολούθηση της ροής των προϊόντων από τηνπαραλαβή τους μέχρι την πώληση. Στην ηλεκτρονική ετικέτα η πληροφορία πουπροβάλλεται είναι δυναμική – παραμετρική με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνοςενημέρωσής της. Περιορίζει τα λάθη που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα καιαποτελεί μια οικολογική λύση εξοικονομώντας μεγάλες ποσότητες χαρτιού αλλά καιενέργειας αφού δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις, λόγω της non-volatile μνήμης πουδιαθέτει.

Αργυρό βραβείο στηνκατηγορία Business Intelligence & Analytics για το έργο AnalyticsDriven Campaign σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ για την από κοινούυλοποίηση προσωποποιημένης ενέργειας στην προϊοντική κατηγορία της φέτας.Ενέργεια που αποδείχθηκε επωφελής σε όλους τους μετρήσιμους δείκτες για τονπρομηθευτή όσο και για την εταιρεία Μασούτης.

Αργυρό βραβείο στηνκατηγορία Continuous Βusiness Ιmprovement για την ανάπτυξη του έργου BackendE-commerce Management και την ολοκληρωμένη διαχείριση της λήψης παραγγελιώνμέσω του eshop ή του mobile app ή τηλεφωνικά στο Call center της εταιρείας.

Η διοίκηση τηςεταιρείας εξέφρασε την ευχαρίστησή της τους ανθρώπους της σε έναν τομέα στονοποίο επενδύει συνεχώς και καταφέρνει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από όλουςκαι να ξεχωρίζει. Οι βραβεύσεις από έναν τόσο αξιόπιστο, σημαντικό καιαναγνωρισμένο θεσμό όπως τα Impact BITE Awards 2020 είναι τιμητικές καιαποδεικνύουν ότι γίνεται μια συνολικά πολύ καλή δουλειά στον τομέα πληροφορικήςτης εταιρείας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα