Η Red Orange προσφέρει λύσεις στην ελληνική επιχειρηματικότητα

Η Red Orange προσφέρει λύσεις στην ελληνική επιχειρηματικότητα

Καινοτόμες λύσεις επιχειρηματικής χρηματοδότησης με σύγχρονα εργαλεία και μοντέλα που εξασφαλίζουν κεφάλαιο κίνησης και κεφάλαιο "γέφυρα"

Η Red Orange μέλος του Ομίλου ΟΝΕΧ, πρωτοπορεί με ένα δυναμικό βήμα για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της αναπτυξιακής πορείας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δίνοντας καινοτόμες λύσεις επιχειρηματικής χρηματοδότησης με σύγχρονα εργαλεία και μοντέλα που μπορούν να εξασφαλίσουν κεφάλαιο εκκίνησης (working capital) και κεφάλαιο «γέφυρα» (bridge finance & project finance) στις ελληνικές επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Τα τελευταία χρόνια πολλές ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, των αλλαγών που επήλθαν στη λειτουργία του εγχώριου Τραπεζικού Συστήματος, αλλά και της δύσκολης χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία βρέθηκαν, γνώρισαν τον αποκλεισμό ή την πολύ δύσκολη πρόσβαση στην εξεύρεση κεφαλαίων, και στερήθηκαν της δυνατότητας να διεκδικήσουν συμβόλαια και να αναλάβουν την υλοποίηση έργων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

H Red Orange, επενδυτική συμβουλευτική εταιρεία ειδικού σκοπού του Ομίλου ΟΝΕΧ, συστάθηκε για να προσφέρει στην Ελληνική Αγορά λύσεις στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνοντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης και αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών στην ελληνική και στη διεθνή αγορά.

Εκπροσωπώντας διεθνείς επενδυτές και επενδυτικούς Οίκους διαχείρισης κεφαλαίων του εξωτερικού, σε συνδυασμό με τη δεδομένη εμπειρία του Ομίλου ΟΝΕΧ στη διαχείριση πολύπλοκων οικονομικοτεχνικών καταστάσεων αλλά και στην εταιρική αναδιάρθρωση, παρέχει στη μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση τις πλέον σύγχρονες λύσεις στα σύνθετα προβλήματα που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει και στον καθημερινό αγώνα για επιβίωση, μέσω αναπτυξιακών προοπτικών και ενισχύοντας άμεσα την αύξηση της απασχόλησης.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών λύσεων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις με εν ενεργεία πελατολόγιο (ιδιωτικές εταιρείες, Κρατικούς φορείς, εγχώριους ή και διεθνείς), συμβάσεις και παραγγελίες, οι οποίες αδυνατούν λόγω χρηματοοικονομικών συνθηκών να τις υλοποιήσουν ή να τις διεκδικήσουν, ή επιθυμούν να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία Red Orange στην ερώτηση συναδέλφων για κόστος εγγραφής και υποβολής της πρότασης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, ή κόστος αξιολόγησης της πρότασης εφόσον περάσει το στάδιο της προεπιλογής, δήλωσε πως ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει και είναι μια συνηθισμένη πρακτική για τον κλάδο της Επενδυτικής Συμβουλευτικής, στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης αποφασίστηκε να μην υπάρξει κάποιο κόστος και να απορροφηθεί από τον Όμιλο. «Έτσι συμβάλλουμε το ελάχιστο δυνατό στην υποστήριξη του δοκιμαζόμενου από την κρίση Ιδιωτικού Τομέα».

SHARE:

24Media Network