Ο Όμιλος FOURLIS υπογράφει την Χάρτα Διαφορετικότητας

Ο Όμιλος FOURLIS υπογράφει την Χάρτα Διαφορετικότητας

Ο Όμιλος FOURLIS, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή του υπέρ της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προαγωγής της ισότητας στον χώρο εργασίας, προχώρησε σε υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η «Χάρτα Διαφορετικότητας» είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στη χώρα μας υλοποιείται από το ΚΕΑΝ, και αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πρακτικές ένταξης και διαχείρισης της διαφορετικότητας. Στην Ελλάδα η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2019 και έχει στόχο να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Ο Όμιλος FOURLIS εδώ και 70 χρόνια επενδύει, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του, στη δημιουργία και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, στις συνθήκες εργασιακής ασφάλειας, στην αξιοκρατία και στην προσωπική ανάπτυξη, στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επιβράβευσης για όλους, θέματα που αποτελούν το επίκεντρο της Ομιλικής φιλοσοφίας και των πρακτικών που ακολουθούνται.

«Ο Όμιλος FOURLIS είναι οι άνθρωποί του, όλοι εκείνοι δηλαδή, που καθημερινά στηρίζουν τη λειτουργία του. Ο σεβασμός στους ανθρώπους μας αποτελεί και έναν από τους βασικούς άξονες στους οποίους εστιάζουν τα προγράμματα και οι δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας που υλοποιούμε. Σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας, καταγωγής, σεξουαλικών ή άλλων προτιμήσεων κτλ,, να εφαρμόζουμε σύγχρονες και ανθρωποκεντρικές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση του σεβασμού στη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, την αποδοχή και την ισότητα στον Όμιλό μας. H υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί ακόμα μία έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Ομίλου μας προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε η κ. Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS.


Ο Όμιλος FOURLIS, συμμετέχει από το 2008 στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact), τη μεγαλύτερη διεθνή εθελοντική πρωτοβουλία για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, και μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας δεσμεύεται να υιοθετεί, να υποστηρίζει και να προωθεί τις 10 Αρχές του συμφώνου που απορρέουν από διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, από το 2015 στηρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε., που εστιάζουν στην προώθηση δράσεων που αφορούν τους πολίτες, τον πλανήτη, την ευημερία, την ειρήνη και τη συνεργασία. Η υιοθέτηση των Στόχων αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα