Το νέο Ευρωπαϊκό Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ απονέμεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ERASMUS

Το νέο Ευρωπαϊκό Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ απονέμεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ERASMUS

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Ursula von der Leyen αναμένεται στη Θεσσαλονίκη να παραλάβει το Βραβείο στις 7 Οκτωβρίου 2020

Με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη θεσμοθετείται ένα πανευρωπαϊκούκύρους και εμβέλειας βραβείο, το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ».


Με τη συμβολική επιλογή του ονόματος τηςΒυζαντινής Αυτοκράτειρας Θεοφανούς -η συνδρομή της οποίας υπήρξεκαθοριστική για την πολιτιστική αναγέννηση του δυτικοευρωπαϊκού χώρου- και του τοπόσημουτης Ροτόντας για την Τελετή Απονομής –ενός κορυφαίου μνημείου πουμαρτυρεί τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Ορθόδοξη, Οθωμανική και Ελληνική επίδραση στηδιαμόρφωση της Ευρώπης– , το Βραβείο έχει ως στόχο:

§ να βραβεύσει προσωπικότητες ήοργανισμούς για τη συμβολή τους στην κατανόηση και την ενίσχυση της σύγχρονηςΕυρωπαϊκής Ιδέας.

§ να προωθήσει στην κρίσιμη σημερινήσυγκυρία τη συνειδητοποίηση των κοινών αφετηριών των διαφορετικών γεωγραφικώνμερών της Ευρώπης, των ιστορικών αλληλεξαρτήσεων των λαών της, καθώς και τηςσημασίας αυτών για τη σημερινή ευρωπαϊκή συνεργασία και τις σχέσεις της Ευρώπηςμε τους γειτονικούς της πολιτισμούς.

§ να επισημάνει και δημοσιοποιήσει τησυνεισφορά των βραβευόμενων, διευρύνοντας την αντίληψή μας για την ΕυρωπαϊκήΈνωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και τις κοινές μας ρίζες στην ιστορία.


Η ιδέα γεννήθηκε από κορυφαίες προσωπικότητες της Ευρώπης πουανατρέχουν στις ιστορικές της καταβολές και στις γεωγραφικές της ρίζες, και στρέφουντο ενδιαφέρον τους στην ανάδειξη της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω τωνκοινών ιστορικών ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Το Βραβείο «ΑυτοκράτειραΘεοφανώ» θα απονέμεται κάθεχρόνο από το ομώνυμο Ίδρυμα Θεοφανώ-Theophano Foundation, ως διάκρισηκαι χωρίς χρηματικό αντίτιμο, μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης τωνυποψηφιοτήτων από τα δυο βασικά όργανα του Ιδρύματος: τη Συμβουλευτική καιτη Διοικούσα Επιτροπή, των οποίων προεδρεύουν αντίστοιχα ο ΕπίτιμοςΠρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου, κ.Herman Count Van Rompuy, και ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής ΕταιρείαςΕπιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, κ. Σταύρος Ανδρεάδης.


Σε μια εποχή όπου περισσότερο από ποτέχρειάζονται γέφυρες αλληλοκατανόησης των διαφορετικών λαών που συναπαρτίζουν τησημερινή Ευρώπη, το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» προβάλλει την ευρωπαϊκή συνεργασία, τη σημασία της παιδείας και του πολιτισμού, τηνισότητα των φύλων και των λαών. Ως επιστέγασμα αυτών των πρωταρχικών αξιών,η Συμβουλευτική και Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Θεοφανώ επέλεξαν για τηναπονομή του πρώτου βραβείου, έναν θεσμό που εκφράζει έμπρακτα την ιδέα τηςευρωπαϊκής συνεργασίας και κινητικότητας, και ενισχύειουσιαστικά την αλληλοκατανόηση των ευρωπαϊκών λαών στον πυρήνα του ίδιου τουμέλλοντος της Ευρώπης, τους νέους: το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, ERASMUS.


Φέρονταςτο όνομα του Ολλανδού φιλόσοφου Έρασμου, αντιπάλου του δογματισμού, που έζησεκαι εργάστηκε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη για να διευρύνει τις γνώσεις του, οθεσμός του ERASMUS είναιάμεσα συνδεδεμένος με την κινητικότητα και την εμπειρία των νέων σεδιαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Τριάντα τρία χρόνια μετά τη θέσπισή του, καιμετρώντας περισσότερους από 9 εκατομμύρια συμμετέχοντες, το πρόγραμμα ERASMUS συμβάλλει στη διαμόρφωση των Ευρωπαίων πολιτώντου αύριο: αυτώνπου -μέσα από το βίωμα του προγράμματος- μπορούν να κατανοήσουν ότι οιεπιμέρους ιστορικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις της Ευρώπης είναι μέροςμιας ευρύτερης γεωγραφικής και πολιτισμικής ενότητας, έτσι όπως αυτή εκφράζεταιμέσα από την κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση, την ενιαία Ευρωπαϊκή Ιδέα, και τη συνεργασίατων λαών.


Αναγνωρίζονταςτη σημασία του Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», αλλά και τη βαρύτητα τουβραβευθέντος θεσμού ERASMUS για το μέλλον της ευρωπαϊκής συνεργασίας, το βραβείο θα παραλάβειη ίδια η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, σε μια λαμπρή Τελετή Απονομής που θαπραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στο εμβληματικό μνημείο τηςΡοτόντας, παρουσία και του Πρωθυπουργούτης Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η παρουσία τουςστην πρώτη Τελετή Απονομής, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την αξίατου Βραβείου, αλλά και τον κομβικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γιατον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιδέα.


Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. τηςΠροέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.


SHARE:

24Media Network